Dikenli İncir Bitkisinin Antikanserojen Etkisinin Araştırılması

Ülkemiz Akdeniz sahil bölgelerinde kendiliğinden doğal olarak yetişen dikenli incir, devedikeni, kaynanadili, Frenk inciri yerel adları ile bilinen Opuntia ficus-india latince adlı bitki, antioksidan aktivite varlığı, antikanserojen ve antiinflamasyon etkileri ile bilinmektedir.

Antalya Karaağaç yöresinden toplanan bitkiye ait farklı dozlardaki O. ficus-indica meyve ve yaprak ekstraktlarının prostat, meme ve kolon kanseri hücre hatları üzerindeki antikanserojen ve sitotoksik etkisinin değerlendirilmesi amacıyla LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz laboratuvarında deneysel bir araştırma yapılmıştır1. Canlılık analizi ve sonrasında elde edilen istatistiksel bulgular ışığında, bu bitkiye ait özütlerin kontrol grubuna kıyasla kanserli hücre çoğalmasını belirgin şekilde azalttığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada, bitki özütlerinin kanser hücrelerinin her üçüne birden 0,001-0,08 mg/ml değişen gayet düşük etkin IC50 doz aralığı ve %19-74 gibi yüksek oranda bir inhibisyon yüzdesi gösterdiği belirlenmiştir. Bitkiye ait meyve ve yaprak özütleri ile en yüksek etkinin prostat kanseri hücreleri üzerinde olduğu görülmüştür.

Bu deneysel çalışma, bu bitkiye ait özütlerin, yaygın görülen kanserli hücreler üzerindeki in vitro sitotoksik etkisinin detaylı olarak ele alındığı Türkiye’deki ilk araştırmadır. Minimum dozlar ile elde edilen yüksek inhibisyon oranlarına bakıldığında, ülkemizdeki dikenli incir bitkisinin dünya üzerindeki benzerlerine kıyasla daha yüksek etkinlik gösterdiğini düşündürmektedir. Belirtilen bölgelerde yetişen meyvenin günde en fazla 2-3 adet ve çekirdekleri çıkarılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Araştırma, biyolojik ve tıbbi aktivite çalışmaları ile derinleştirildiğinde, ülkemiz ve dünyadaki tamamlayıcı tıp ile aromatik bitki çeşitliliğinin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.

Dr. Bio. Serpil YANBAKAN/ Kök Hücre İş., Dond. ve Sak. Ünitesi

1. Şirin I., Turgut A., *Yanbakan S., İzgü D., Coşkun M., Şahin Ö., Ezer Ü., Kürekçi A E. Çeşitli hücre hatlarında Opunti ficus-indica spp. meyve ve yaprak ekstraktının in vitro sitotoksik etkisinin araştırılması, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April 2018, Poster sunumu, Ankara/Turkey.

*Fotoğraf alıntıdır: https://meyveci.blogspot.com.tr/2008/02/dikenli-incir.html?m=1

Bu gönderiyi paylaş