Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Çocuk ve Yetişkin Hematoloji/Onkoloji Bölümleri Lösemi/Kanserli Hasta Başvuru ve Kabul Kriterleri

Lösemi/Kanserli Hastalarımızın takip ve tedavisinin aksaksız yürütülebilmesi ve tedaviden en fazla yararı görebilmeleri amacı ile Lösante Hastanesi Akademik Kurulu’nca alınan kararlar ışığında Çocuk ve Yetişkin Hematoloji ve Onkoloji Bölümlerimizde;

  • Hastanemizde ilk kez Lösemi/Kanser tanısı almış hastalar hemen tedaviye alınmaktadır
  • Başka bir merkezde Lösemi/Kanser tanısı almış, aşağıdaki özellikleri taşıyan hastaların kabulü yapılabilmektedir.

Başka Merkezlerde tanı almış ve hastanemizde tedavi olmak isteyen Lösemi veya Onkoloji hastaları:

1. Lösemi/Kanser şüphesi ile tetkik edilen ve tanı konulamayan hastalar,

2. Yeni tanı almış ve tedavi başlanmamış olan Lösemi/Kanserli hastalar,

3. Yeni tanı almış ve tedavinin ilk bir ayını tamamlamamış olan Lösemi/Kanserli hastalar,

4. Başka bir merkezde tedavi olmuş ancak, tedavi kesiminden en az bir yıl sonra hastalığı tekrarlayan Lösemi/Kanserli hastalar Hematoloji/Onkoloji Konsey Kararı ile),

5. Başka bir merkezde tedavisi başlanmış ancak yukarıdaki kriterlere sahip olmayan ve çeşitli nedenlerle kemoterapisine hastanemizde devam etmek zorunda olan hastalar Hematoloji/onkoloji Konseyi tarafından değerlendirildikten sonra hasta yararına görüldüğü takdirde

hastanemize kabul edilebilecektir. Bunların dışındaki Çocuk ve Yetişkin Lösemi ve Onkoloji hastalarının tedavilerinin diğer hastanelerde ve merkezlerde devamı hasta sağlığı açısından önemlidir.

Hastanemize gelirken ailelerin/hastaların: 1. epikrizlerini 2. Çekilmiş olan bütün filmlerini (radyolojik görüntüleme CD’leri vs.) ve raporlarını (filmler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, sintigrafi vs.) 3. Alınmış olan biyopsi, varsa patoloji raporu, kan yayması, kemik iliği örnekleri ve parafin blokları 4. Genetik sonuçlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Epikriz, hekimler tarafından hazırlanmış olan ve o tarihe kadar yapılmış olan hastaya ait ilk yakınma, muayene bulguları tanısal tetkik ve tedavileri içeren tıbbi bir belgedir. Epikriziniz ile Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Kanserli Hastadan Sorumlu Hasta Danışmanına (Tel: 312 666 7 666 / losante@losante.com.tr) başvurmanız işlemlerin aksamadan yürümesini sağlamak açısından önemlidir.

*Hasta hakları açısından her hastane epikriz, hastaya ait tıbbi belgeler, periferik yayma, kemik iliği örnekleri, biyopsi ve patoloji doku ve preparatlarını vermek zorundadır.