Radyasyon Onkoloji ( Radyoterapi ) Bölüm Doktorlarımız


Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi, iyonize radyasyonun kötü huylu ve seçilmiş bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tüm kanserli hastaların yaklaşık %60-80’i tedavileri boyunca en az bir kez radyoterapi görmektedir. Radyoterapi; tedavi edici (küratif), diğer tedavileri tamamlayıcı (adjuvan), cerrahi öncesi (preoperatif), koruyucu (proflaktik) ve ağrı ve kanama gibi sorunları giderici (palyatif) olmak üzere farklı amaçlar ile kullanılmaktadır.

Radyoterapi nasıl etki eder?

Yüksek dozlu radyasyon, hücreleri öldürebilir, çoğalmasını ve gelişmesini durdurabilir veya yapılarını değiştirebilir. Kanser hücreleri, çevresindeki normal hücrelere göre daha hızlı bölünür ve gelişir. Hızlı bölünen hücreler yüksek dozlu radyasyona daha hassastır. Ayrıca kanser hücrelerinin kendilerini tamir yetenekleri çok azdır.

Tedavi sırasında bazı normal hücreler de radyasyondan etkilenebilmektedir ancak bunlar kanserli hücrelere oranla çok daha çabuk kendilerini onarırlar.

Radyoterapinin temel prensibi olan “kanserli bölgeye azami (maksimum), çevre normal dokuya ise asgari (minimum) zarar” ilkesi doğrultusunda tedavi uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, bu prensip her geçen gün daha kolay gerçekleştirilebilir olmaktadır.  

Radyoterapi nasıl uygulanır?

Radyoterapi temel olarak; eksternal (beden dışından) ve internal (beden içi) olmak üzere iki biçimde uygulanır. Bazı hastalara ikisi birden arka arkaya uygulanabilir. Hastaların büyük çoğunluğuna radyasyon beden dışından verilmektedir. Tedavi genellikle hastanın günlük geliş-gidişi şeklinde (ayaktan tedavi) uygulanmaktadır. Bazı hastalara ise genel durumu gereği hastanede yatırılarak (yatarak tedavi) uygulanmaktadır.