Uzm. Dr. Dilek İLERİ

Göz Hastalıkları

RANDEVU AL

Uzmanlık Dalı:

Göz hastalıkları

Mezuniyet:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1980

İhtisas:

SSK Dışkapı  Eğitim Hastanesi Göz Kliniği 1981-1984 

Çalıştığı Kurumlar:

Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 2017-

SB Ulucanlar Göz Hastalıkları EAH Başasistanı 2005-2017

SSK Ulucanlar Göz Hastanesi 2. Göz Kliniği Başasistanı 1995-2005 

SSK Yıldırım Beyazıt EAH 2. Göz Kliniği Başasistanı 1993-1995 

SSK  Yıldırım Beyazıt EAH Göz Kliniği 1987-1993  

SB  Dışkapı  Sağlık Merkezi /Zorunlu Hizmet 1984-1987

Özel ilgi alanı:

  • Kornea Hastalıkları ve tedavisi
  • Kontakt lens uygulamaları

                 Gaz geçirgen sert lens uygulamaları (  Keratokonus, ve düzensiz astigmatizma )

                 Yumuşak lens uygulamaları ( miyopik,hipermetropik ,astigmatik ve presbiyopik )

  • Ön Segment Cerrahileri:

                 Katarakt (Fakoemülsifikasyon +GİL)

                 Refraktif cerrahiler (PRK-PTK-LASIK)

                 Konjonktiva cerrahileri (Pterjium cerrahisi,Limbal otogreft ,Amnion zarı örtme v.b)

                 Kornea transplantasyon cerrahisi  (PPK,DSEK,DMEK)

                 Cross Linking uygulaması (Keratokonus ışın tedavisi)

Yabancı dil:

İngilizce