ÇOCUKLARDA KEKEMELİK

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK (Konuşmanın Akıcılığında Bozukluk)

 Kekemelik genel olarak akıcı konuşmanın tekrarlamalar, uzatmalar, duraklamalar ve çeşitli ünlemlerle kesilmesi şeklinde tanımlanır.

Çocuklar yeni bir durumla karşılaştıklarında, kelime dağarcıklarında onları ifade edecek yeni kelimeler yoksa, duraklamalar ve tekrarlamalarla kendilerini anlatmaya çalışırlar. Okul öncesi dönemde (2-6 yaş) ortaya çıkan kekemelik %80 oranında kendiliğinden düzelmektedir.

          

AİLEYE ÖNERİLER

          

1.Yapılmaması Gereken Noktalar

1.Çocuğun akıcı olmayan konuşmasına dikkat çekmeyin ve eleştirmeyin. ‘Söylemeden önce söylemek istediklerini düşün’, ‘ Konuşmadan önce derin nefes al’ gibi uyarılar , gerçekten bütün dikkati konuşmaya yöneltir ve daha fazla gerginlik yaratır ve konuşurken takılma ihtimalini arttırır.

2. Çocuğunuz ve kendiniz için üzülmeyin. Şimdilik onun konuşma şeklinin bu olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kabul edin.

3. Grup oyunu beceremiyor diye şikayet etmeyin. İnsanlarla ilişki kurmak için yardımınıza ihtiyacı vardır.

4. Yetersiz konuşmasının üstesinden gelmesi için diğer yollardan başarı kazanması için zorlamayın.

5. Daha akıcı konuşan kardeşleri ya da yaşıtları ile asla kıyaslamayın. Onları örnek vererek onlar gibi konuşması için zorlamayın.

6. Problemini ikincil kazanç olarak kullanmasına yol açacak davranışlardan kaçının.

 

2.Yapılması Gereken Noktalar

1. Konuşmasını olduğu gibi kabul edin. Tarafınızdan gelebilecek herhangi bir gerginlik ya da kaygının farkında olacaktır. Bu da onun kendi kaygısını artıracaktır.

2. Size bir şey söylemeye çalışırken dikkatinizi ona verin.  Çocukların birçoğu dinleyen dikkat etmediği zaman güçlük çekerler, ya da daha akıcı konuşan kişilerle rekabet etmeleri istendiğinde bocalarlar.

3. Onu dinlerken asla gözünüzü dikip bocaladığı ya da takıldığı kelimeyi çıkarmasını sabırsızca bekler bir görünüm almayın, ya da söylemek istediği kelimeyi anladığınızda siz söyleyerek onun konuşmasını bölmeyin.

4. Komşularınızın ya da çevresindeki diğer kişilerin, çocuğunuzun arkadaşlarının, çocuğunuzun konuşması nedeniyle onu eleştirmelerine asla izin vermeyin.

5. Ondan yapamayacağı şeyler istemeyin. İstedikleriniz, gücü, becerileri ve yetenekleri doğrultusunda olsun.

6. İhtiyacı olan sözcük haznesini geliştirmesine yardımcı olun. Açıklamalarınız ve tanımlarınız  anlayacağı şekilde basit ve açık olsun.

7. Sorularını cevapsız bırakmayın, baştan savma ve geçiştirici cevaplar vermeyin.

8. Konuşması için cesaret verin . Rahat konuşabileceği, kendisini güven içinde hissedebileceği ortamları hazırlayın.

9. Arkadaş çevresinin geniş olmasını sağlayın. Bunu dolaylı yollarla hazırlayın, okuldaki sosyal faaliyetlere katılmasını sağlayın.

10. Öğrenme sevgisini aşılayın. Hobileri olmasına, kitap okumasına koleksiyon yapmasına yardımcı olun.

11. İhtiyacı olan bilgileri ona sağlayın.

12. Problemini çoğaltan durumları en aza indirebileceği ortamlarda konuşmasını sağlayın.

13. Onu sevdiğinizi bilsin. Anne ve babanın sevgisine ihtiyacı vardır. Onun sizi sevdiğinden eminseniz, onun da emin olmasını sağlayın.

 

Bu gönderiyi paylaş