OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR ?

Otizm spektrum bozukluğu, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Yapılan çalışmalar otizm spektrum bozukluğunun nedenini tam olarak ortaya koyamasa da, hastalığın oluşumunda genetik nedenlerin pay sahibi olduğu bilinmektedir. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz netleştirilememiştir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Otizm Spektrum Bozukluğunun genetik temellerin çevresel risk faktörleri ile  bir arada olduğu durumlarda ortaya çıktığını düşündüren çok sayıda çalışma bulunmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit sosyoekonomik düzeyli ailede görülebilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Eğer Çocuğunuz;

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa
 • İşaret ederek gösterdiğiniz şeye bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
 • Yalnız kalmayı tercih ediyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanı tarafından otizm açısından  değerlendirilmesi gerekir.

Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların belirtilerinde ciddi düzeyde düzelme sağlanabilmekte ve çocuğun gelişimi hızlanmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş