ÇOCUKLA İLETİŞİMDE EBEVEYN TUTUMLARI

ÇOCUKLA İLETİŞİMDE EBEVEYN TUTUMLARI

 

Çocukluk, duyguların tanındığı, düşüncelerin şekillendiği, davranışların oluştuğu ve bunlarla ilişkili olarak kişilik oluşumunun temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde farkındalık ve uyaranlara duyarlılık seviyesinde yükseklik görülmektedir. Bu oluşum, çocuğun en küçük uyaranı alarak bir davranış çıktısı oluşturmasına sebep olur. Bu nedenle bilinçli ebeveyn tutumları büyük önem arz etmektedir. Özerkleşmeye çalışan çocuğun, çocuk olduğu göz ardı edilmeden, bu yönde desteklenmesi önemlidir. Onlara kendi sınırları dahilinde yaklaşmak ve destek sağlamak; sorunlar karşısında işlevsel çözüm yolu bulabilme kapasitelerini arttıracaktır. Bilinçli ebeveyn tutumları çocukluk döneminin her basamağında önemli bir rol alacakt

 Çocukların duygularını yansıtma ve düşüncelerini ifade etme biçimi, içinde bulunduğu koşula, yaş dönemine, duyguların şiddetine ve mizaç özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Her çocuğun biricikliği ön planda tutularak; ona özgü duyguları, beklentileri, istekleri ve ihtiyaçları kapsamında iletişim kurulmalıdır.  Burada sunulabilecek en büyük destek, ebeveynlerin çocuğu anlamaya yönelik gösterdiği çabadır. Anlaşılmaları için harcanan çaba, kendilerini önemli ve değerli hissettirir. Yetişkinler tarafından görülebildiklerinde ve fark edildiklerini düşündüklerinde, onlarla kurulan ilişki güvenli ve güçlü bir hal alacaktır.

Çocuklar ile ilişki kurulurken önceliğe alınması gereken şey, her çocuğun biricikliğini göz önünde bulundurarak onlarla iletişime geçme çabasıdır. Fikirlerini yargılamadan koşulsuz kabulle karşılamak ve sevgiyi hissettirerek, isteklerine uygun olan çözüm yoluyla desteklemek esastır. Onları önemseyerek, güvenli ve etkili bir ilişki içinde düşünce ve duygularını anlamlandırmak; onlara görüldüklerini hissettirmektedir. Şunun bilincinde olunmalıdır ki değer gören, fark edilen ve önemsenen,  sevilen, anlaşılan ve sınırları tanınan çocuklar; yetişkinlik döneminde adaletli, özgüvenli, anlayışlı, işbirlikçi ve saygılı birer birey olacaklardır.

 

           

Bu gönderiyi paylaş