LENFOMA

Bağışıklık sistemimizin baş aktörleri olan lenfositlerin kontrolsüz ve kötü yönde çoğalması sonucu lenfomalar gelişir. Lenfositler sadece lenf bezlerinde değil; mide,barsaklar,cilt ve göz dahil olmak üzere vücudumuzda yaygın olarak bulunmaktadırlar.

Lenfomalar Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin dışı Lenfoma olmak üzere iki başlık altında incelenirler. Genel bir iafade ile belirtecek olursak, Hodgkin Lenfoma 'nın tedavilere daha yüksek oranda yanıt verdiğini söyleyebiliriz. Son yıllarda tedavi alanında yaşanan hızlı gelişmeler Hodgkin dışı Lenfomaların tedavisinde de başarı oranlarını arttırdı.

Günümüzde kemoterapi,immunoterapi,akıllı ilaç,canlı ilaç ve kök hücre nakli bu hastalarda uygulayabildiğimiz tedaviler arasındadır.

Bu gönderiyi paylaş