ALZHEIMER

Bunama zihin işlevlerinde kaybı niteler (unutkanlık, hesap-kitap yapmakta zorlanma, yön bulma vs.). Alzheimer hastalığı, bunama yapan hastalıklar içinde en sık gözlenendir. Hastalık ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. 65 yaş üstü 100 kişiden  8'inde  Alzheimer hastalığı görülmektedir. Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Pandemi ortamında içe kapanan yaşlılarımızda bu hastalık daha hızlı seyredebilir. Unutkanlığı olan yaşlılarımızı daha sık ziyaret edelim, onlarla mümkün olduğunca yüzyüze(örgün) iletişime geçelim ve yılda iki  defa nöroloji muayenesi olmalarını sağlayalım.

Bu gönderiyi paylaş