LÖSANTE HASTANESİ KANSER TARAMASI

LÖSANTE HASTANESİ KANSER TARAMASI

Kanser taraması ile kişinin hastalığa ait hiçbir belirtisi olmasa da erken dönemde hastalık teşhis edilebilmektedir. Kanseri erken evrede saptamak tedavi başarısını artırır. Meme, kalın bağırsak, rahim ağzı, prostat ve akciğer kanserleri için tarama programları bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki kanser hastalığında erken tanı hayat kurtarır. Bu nedenle klinik muayene ve tarama testlerimizi yaptırmalıyız. Yaşamımız değerlidir.

Meme Kanseri Taraması

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri taramasında tıbbi öykü, meme kanseri risk değerlendirmesi ve klinik meme muayenesi yapılması önemlidir. Risk değerlendirmesinde yaş, ilk adet yaşı, ilk gebelik yaşı, aile hikayesi, ailede meme yumurtalık karın zarı gibi kanserlerin varlığı, BRCA 1 veya BRCA 2 gibi genetik mutasyonların varlığı, 10-30 yaşları arasında göğüs bölgesine radyoterapi öyküsü olup olmadığı gibi faktörler sorulmalıdır. Klinik meme muayenesi 25-39 yaş arasında 1-3 yılda bir önerilmektedir. 40 yaşından sonra ise her yıl klinik meme muayenesi ve yılda bir mamografi ile tarama önerilmektedir. Yüksek riskli olarak değerlendirilen bireylerde gerekirse tomosentez de önerilmektedir. Dens meme yapısı olanlarda mamografiye meme ultrasonun eklenmesi hastalığın saptanması açısından olumlu etki sağlar. Yüksek risk grubunda değerlendirilen erken yaşta göğüs bölgesine radyoterapi alanlarda en erken 30 yaşında başlamak üzere radyoterapiden 10 yıl sonra başlamak üzere yıllık mamografiye ek olarak meme MR görüntülemesi de önerilmektedir. Risk faktörlerinden lobüler karsinoma in situ ya da atipik duktal hiperplazi varlığında en erken 30 yaş olmak üzere mamografi taraması önerilir. En erken 25 yaşından başlamak üzere yıllık meme MR da önerilmektedir. Ailede en genç meme kanseri yaşından 10 yıl öncesinde en erken 30 yaşından başlamak üzere yıllık mamografi ve gerekirse tomosentez önerilirken, bu grupta en erken 25 yaşından itibaren yıllık meme MR da önerilmektedir. Tarama yaşı risk değerlendirmesine göre bireyler arası farklılık gösterebilmektedir. Hastalık taramasında saptanan ve kanser açısından şüphe teşkil eden durumlarda tanısal değerlendirmeler yapılmaktadır. Tanıda ve hastalığın evrelendirilmesinde mamografi, dijital mamografi, ultrasonografi, MR görüntüleme, biyopsi teknikleri, tomografi, tüm vücut sintigrafisi ve PET CT gibi yöntemlerin hepsi hastanemizde kullanılmaktadır.

Kalın Bağırsak Kanser Taraması (Kolon ve Rektum Kanseri)

Kolon ve rektum kanserlerinde tarama ile erken evrede hastalık tanısı konulabilmekte, kanser öncüsü olabilecek poliplerin hem tesbiti hem de çıkarılması sağlanabilmektedir. Kalın bağırsak kanser taramasında gaitada gizli kan bakılması, kolonoskopi tetkikleri bulunur. Gaitada gizli kan taraması pozitiflik durumunda kolonoskopi önerilmelidir. 50 yaşından itibaren kolonoskopi ile tarama önerilir. Risk değerlendirmesi sonrası yüksek riskli olanlarda tarama daha erken yaşta 40 yaşından itibaren.önerilmektedir  Gaitada gizli kan negatif bile çıksa kolonoskopi taraması önerilmelidir. Total kolonoskopi kalın bağırsağın tüm segmentlerinin değerlendirilmesi ve şüpheli bölgelerden biyopsi alınmasını, poliplerin tesbit edilmesine ve çıkarılmasına imkan sağlayan önemli bir tarama ve tanı tetkikidir.

Rahim Ağzı Kanseri Taraması (Servisk Kanseri Taraması)

Servis kanseri kadınlarda önemli bir sağlık problemi olup, prekanseröz lezyonların erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmesiyle invaziv kanser oluşumunun önüne geçilmiş olur. HPV DNA nın serviks kanseri ile ilişkisi bilinmektedir. Cinsel yaşamın başladığı yaştan itibaren düzenli PAP smear testi, jinekolojik muayene erken teşhis açısından oldukça önemlidir.

Prostat Kanserinde Tarama

Prostat kanseri erkeklerde 2. en sık görülen kanser olup, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken evrede belirti vermeyebilir bu nedenle tarama ile erken evrede kanseri saptamak e tedavi etmek ileri evre hastalığı önlemede klinik önem arz eder. Kan testlerinde prostat spesifik antijen (PSA)testinin yapılması erken tanıda önemlidir. Yüksek riskli hastalarda 40 yaşından itibaren diğer erkeklerde ise 50 yaşından itibaren üroloji muayenesi ile rektal değerlendirme ve kanda PSA düzeyi bakılması önerilir.

Akciğer Kanseri Taraması

Akciğer kanseri kanserden ölüm nedenleri arasında ilk sırada olup, önlenmesinde multidisipliner ekip çalışması ile sigaranın bırakılması çok önemlidir. Düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama yüksek riskli olan 30 paket/yıl sigara içen 55-74 yaş arası bireylerde erken tanıda önemlidir.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş