KANSER TEDAVİSİ

Unutmayın ki,

KANSER TEDAVİ

EDİLEBİLEN BİR

HASTALIKTIR.

 

Erken tanı ve doğru tedavi hayat kurtarır Değerli Yetişkin Hastalarımız, Lösemi ve kanser hastalıklarında birçok hekimin katıldığı Onkoloji Konseyi kararlarının ışığında yüksek teknoloji ve deneyimli bir hastane sizin de hakkınızdır. Sizler bizlerin ‘‘müşterisi’’ değil, en değerli misafirlerimizsiniz.

 

   İlk şikâyetinizde hastanemize başvurmalı ve tedaviniz başlamadan önce mutlaka danışmanlık almalısınız.

0312 666 7 666 İncek/ANKARA

 

 LÖSEMİ VE KANSER HASTALIKLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

(12 Ayrı Branşın Ortak Çalışması İle Alınan En Doğru Karar) Dünyanın gelişmiş bütün onkoloji hastanelerinde olduğu gibi LÖSANTE HASTANESİ YETİŞKİN ONKOLOJİ KONSEYİMİZİ TANIYALIM • Medikal Onkoloji Uzmanları • Onko Cerrahi Uzmanları • Gastro Cerrahisi • Üroloji Cerrahisi • Kulak Burun Boğaz (Baş Boyun Cerrahisi) • Ortopedi Cerrahisi • Jinekoloji (Kadın Hastalıkları Cerrahisi) • Hemoatoloji Uzmanları • Radyasyon Onkoloji (Radyoterapi) • Beyin Cerrahisi • Patoloji Uzmanları • Nükleer Tıp Uzmanları (Tüm Vücut Taraması PET/ CT 64) ve SPECT/ CT) • Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve Göğüs Cerrahisi • Radyoloji – Girişimsel Radyoloji • Psikiyatri (Onkoloji alanında) • Diyet - Diyetisyen • Moleküler Genetik • Klinik Eczacı (Farmakolog)  LÖSANTE Hastanesi Onkoloji Konseyinde “En İyiler” sizler için bir aradalar.

Kanser hastalıklarının tanı ve tedavisi tek bir kişinin kararı ile verilemez.

Hastalığın hem tanısının konulması, vücuda yayılıp yayılmadığının tespiti hem de tedavi yöntemleri ile tedavinin tüm süreçlerinde ONKOLOJİ KONSEY kararları çok önemlidir.

Gelişmiş profesyonel Onkoloji Merkezleri dışında Lösemi ve Kanser hastaları tedavi edilmemelidir.

     KLİNİK ONKOLOJİ

 Kanser tedavisinde en önemli aktörler ve hastanın en yakını Onkoloji uzmanlarıdır Kanser; görülme sıklığı hızla artan, her yaşta ve her organda ortaya çıkan önemli bir hastalıktır. En sık görülen kanserler:

Erkeklerde; Akciğer, prostat - kalın bağırsak, mide ve pankreastır. Kadınlarda; Meme, akciğer, kalın bağırsak, rahim ağzı (serviks, over), mide ve pankreas olarak sıralanır. Deri kanserleri her iki cinste de yüksek orandadır.

KANSER TEDAVİ EDİLEBİLEN

BİR HASTALIKTIR

Kanser tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dallarının bir arada çalışması (multidisipliner) ile başarıya ulaşır. Burada en önemli dalların başında ve sonrasında çok deneyimli Onkoloji Uzmanları yer alır.

KEMOTERAPİ - İMMÜNOTERAPİ

Çok büyük deneyim, dikkat ve takım çalışması gerektirir. Kemoterapi ve immünoterapi proto- kollerinin planlanmasının yanı sıra; • İlaçların hazırlanması, uygulanma şekli • İlaçla tedavi kurallarına eksiksiz uyulması • Yüksek sterilite ve hijyen esasları ile enfek- siyonların oluşmaması • Kan ve kan ürünlerinin sağlanması • Hastane koşullarının yüksek teknoloji ile güçlendirilmesi • Tüm bunların sağlanmasında yer alan deneyimli, güler yüzlü, yüreği insan sevgisi dolu olan ve hastasına önem veren hemşireler ile diğer sağlık ordumuzun önemi her geçen gün artmaktadır.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİLİKLER VE AKILLI İLAÇ KULLANIMLARI Tıp eğitiminde ilk öğretilen bir gerçek, ‘’Hastalık yoktur hasta vardır.’’ Yani her hastanın hastalığı değişik seyreder ve tedaviye yanıtları da çok farklı olur. Çünkü her hastanın karaciğer ve böbrek fonksiyonları, kalbi, akciğeri ve karaciğeri farklı çalışır.

Hepimizin şeker, yüksek tansiyon, genetik kusurlar ve doğuştan enzim eksiklikleri gibi eşlik eden rahatsızlıkları çeşitlidir.

Bu nedenle tümör tedavisinde KİŞİYE ÖZEL ONKOLOJİK TEDAVİ VE BAKIM UYGULANMALIDIR.

Özellikle ilaç çeşitleri ve dozları ile belirlenen farklı ve kişiselleştirilmiş tedaviler ile yüksek başarı elde edilmektedir.

Yine tümör hücrelerini hedef alan, genlerindeki mutasyonlar ile moleküler değişikliklere göre planlanan akıllı ilaçlar, vücuda zarar vermeden başarılı tedavi yöntemleridir.

 

HASTAYA ÖZEL YAŞAM KOÇLARI

Kanser hastalarımız hastaneden taburcu olduktan sonra da evde bakılmaya ve yakın izlenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Nasıl beslenmeniz gerektiğinden, hangi ilaçları kullanacağınıza, günlük egzersizlerinizden rutin kontrollerinize kadar yüzlerce soru ve sorunda sizi takip etmekteyiz.

Size özel belirlenmiş vaka izlem sağlıkçımız 24 saat sizinle olacaktır.

 

  LÖSEMİLER

Çocuklarda kan kanseri diye bilinen Lösemi, yetişkinlerde de görülmektedir. Kemik iliğimizdeki kök (ana) hücrelerin bozulması sonucu blast adı verilen anormal hücre çoğalması ile ortaya çıkar. En sık diş eti ve burun kanamaları, LENFOMA (Lenf Bezi Kanseri) Lenf bezleri ve Lenfoid sistemin kötü huylu hastalığıdır. En sık genç yetişkinlerde (20-40 yaş) ve 55 yaştan sonra görülür.

MEME KANSERLERİ

deride morluk, halsizlik, kilo kaybı, nedensiz yüksek ateş, kansızlık ve kemik ağrıları şeklinde farkedilir.

Erken Tanı ve Teşhis : Belirtilerin en az 2 tanesinin görülmesi halinde mutlaka kan hastalıkları uzmanına (Hematolog) başvurulmalıdır. Muayene ve tam kan sayımı kemik iliği biyopsisi, moleküler genetik, immünfenotiplendirme ile bazı özel tetkikler sonucu kesin tanı konulmaktadır.

Tedavisi : En modern ve başarılı Kemoterapi protokolleri düzenlenerek yapılır. Gerekli durumlarda Kemik İliği Nakli uygulanır. Başarı yüzdesi yüksektir.

Belirtiler : En sık Lenf bezlerinde lastik kıva- mında büyüme, ateş, halsizlik ve kilo kaybı ile ortaya çıkar.

Teşhis : Lenf bezlerinin biyopsi veya çıkarılması sonrası patolojik inceleme ile konulur. Mutlaka PET/ CT 64 ile vücut taraması yapılarak evre- lendirilmelidir. Hastalık 4 evredir.

Tedavisi : Kemoterapi ve Radyoterapi ile yapılır. Başarı oranı yüksektir. Bazı vakalarda Kemik iliği/ Kök hücre nakli uygulanmaktadır.

Belirtileri :

• Memede kitle ele gelmesi (İyi veya kötü huylu), • Meme derisinde değişiklikler (kızarıklık, şişlik, portakal kabuğu görünümü) • Meme başında içeriye doğru çekinti veya kanlı siyah/kahverengi akıntı gelmesi İki ana gruba ayrılır 1. Çevre dokulara yayılmamış (invaziv olmayan) 2. Çevre dokulara yayılmış (invaziv kanserler) Evre : 0 – 1 – 2 (A/ B) – 3 (A/ B/ C) - 4 olmak üzere 8 ayrı sınıflandırma yapılır.

     Kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ancak tedavi başarısı çok yüksektir. Yaşınız 40’ın üzerinde ise veya ailenizde kanser tanısı varsa lütfen rutin tarama programımız için bizi arayın.

   Erken Tanı çok önemlidir

• Meme muayenesi

• Mamografi (Tomosentez)

• Tümör testleri – Ultrasonografi – MR

• 3 Boyutlu Biyopsi ve patolojik tanı / PET CT 64 AKCİĞER KANSERLERİ Toplumlarda en sık görülen kanserdir. Akciğerde oluşan kitle (tümör) burada büyür, daha sonra çevre dokulara ve uzak organlara yayılır.

Temel olarak iki gruba ayrılır

1. Küçük hücreli akciğer kanserleri

2. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri Nedenleri : En temel nedeni sigara, puro vb. içmektir. Radyasyon, hava kirliliği ve ailede kanser öyküsünün bulunması risk faktörleridir.

TEDAVİ (Kişiye özgü olmalıdır)

A. Cerrahi operasyon B. Radyoterapi

C. Kemoterapi

D. Hormonoterapi

E. Hedefe Yönelik Tedavi uygulanır.

teşhis edilmesi tedavi başarısını çok artırır.

• Akciğer filmi – gerekirse tomografi

• Balgamda tümör hücrelerinin tetkiki (sitoloji) • Yüksek riskli kişilerde bronkoskopi ve biyopsi • PET/ CT 64 kesit ile vücut taraması Belirtileri : Göğüste ağrı, giderek artan öksürük, balgamda kan, ses kısıklığı, tekrarlayan bronşit, zatürre, kilo kaybı, yorgunluk.

Evre : I – II- III- IV olmak üzere 4 evreye ayrılır. Tedavi : Kişiye ve hücre cinsine özgü tedavi uygulanır. Erken tanıda başarı yüksektir.

A- Cerrahi Operasyon

B- Radyoterapi

C- Kemoterapi

D- Hedefe yönelik tedavi

E- İmmünoterapi kişiye özel uygulanır.

  Erken Tanı : Tümör küçükken ve yayılmadan KOLON VE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ

  Sindirim sistemimiz yemek borusu, mide, ince ve kalınbağırsaklar ile rektumdan oluşur.

Ayrıca karaciğer ve safra kesesi de sistemde yer alır. İnce bağırsaklardan sonra Çekum – Çıkan Kolon – Transvers Kolon – İnen Kolon – Sigmoid Kolon ve Rektum olmak üzere 6 bölümdür.

Erken Tanı ve Teşhis : Özellikle ailesinde kanser ve/veya kalın bağırsak kanseri bulunan ve/veya 50 yaşın üzerindeki kişilerin mutlaka kolon kanseri tarama programına girmeleri gerekir.

1- 2 yılda bir gaitada gizli kan testi

2- 5 yılda bir kolonoskopi tetkiki

3- Varsa Poliplerin çıkarılması ve patolojik tetkiki

 

  Belirtileri : Kabızlık, ağrılı dışkılama veya ishal, yutma güçlüğü, sarılık vb; kilo kaybı, kansızlık (anemi), dışkıda gizli (siyah) veya açık kanama, ele gelen karında kitle, gaz sancısı, kramplar başlıca belirtilerdir.

Evreleme : TNM sistemine göre 0-4 arası 5 evreye ayrılır. En sık lenf bezleri, karaciğere ve akciğer metastaz yapar.

Tedavi :

A- Cerrahi Operasyon

B- Kemoterapi

C- Hedefe Yönelik İlaçlar

D- İmmünoterapi

E- Metastazlara yönelik kişisel tedaviler

C- Lenfoma veya başka organlardan metastazlar da yaş, tümörün çapı, lokal ve uzak metastazlar hastalığın seyrini etkilemektedir.

Tedavi :

1- Cerrahi operasyon (Total Tiroidektomi)

2- Radyoaktif İyot tedavisi (Ameliyattan sonra Tiroid yatağındaki kalıntıları ve gizli metastazları ortadan kaldırır.) Radyoaktif İyot Tedavisi Büyük artış gösteren Tiroid Bezi Kanserlerinde ameliyat yeterli olmamaktadır. Ameliyattan geri kalan kanser hücrelerini yok etmek için tüm vücuda radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Aynı zamanda lenf nodülleri ile vücuttaki gizli metas- tazların yok edilmesi tedavi başarısını %95’lerin üzerine çıkarır. Son derece önemli olan bu tedavi için; ayrı bölüm, özel odalar, yüksek teknoloji ve deneyimli Nükleer Tıp ekibi olması gerekir.

bezinde görülür. İyi huylu prostat bezi büyümesi kanser değildir.

Sigara, yaş (50-65 yaştan sonra), aile de prostat kanseri öyküsünün olması, hormonlar ve obezite risk faktörleridir.

Erken Tanı ve Teşhis : Kanser tarama testleri erken tanı ve tedavide önem taşımaktadır.

Teşhis :

1- Kolonoskopide anormal görüntüler 2- Alınan biyopsilerde patolojik tanılar 3- PET/ CT 64 kesit ile vücut taraması TİROİD KANSERLERİ Nadir görülen bir kanser çeşididir ve doğru tedavi ile başarı oranı çok yüksektir.

Belirtiler: Ses kısıklığı, boyun bölgesinde hızla büyüyen şişlikler (nodüller)

  Erken Tanı: Bu belirtiler ortaya çıkınca yapılan muayene, ultrasonografi ve ince iğne biyopsisi + patoloji, Tiroid sintigrafisi ile tanı konulur.

Evreleme ve Sınıflama :

A- Diferansiye (papiller veya folliküler) B- Undiferansiye (medüller, anaplastik) PROSTAT VE BÖBREK KANSERLERİ Erkeklerin üreme sisteminde bulunan prostat

 

   1- Prostata özel Antijen (PSA)

2- Üroloji uzmanının prostat muayenesi 3- Prostat biyopsisi (şüpheli durumlarda MR Füzyon teknolojisi ile ağrısız çok odaklı Prostat biyopsisi)

4- Kemik taraması ve Tomografi (256 kesit) ve MR 3 Tesla ile ileri tetkikler

5- Nükleer kontrol ve PET/ CT 64 ile vücut taraması Belirtiler : Yavaş ve zayıf idrar akışı, geceleri daha sık idrara çıkma, idrar veya spermde kan, ereksiyon sorunları, kalça-sırt-kaburgalarda kemik ağrıları.

Evre : 4+4 olmak üzere 8 evreye ayrılır.

Tedavi : A- Cerrahi operasyon

B- Radyoterapi

C- Hormon tedavisi ve orşiektomi

D- Kemoterapi

E- İmmünoterapi ve hedefe yönelik tedavi

G- Kemik metastazlarını hedefleyen tedaviler  KADIN ÜREME ORGANLARI KANSERLERİ  • Rahim Ağzı Kanseri (Cervix) • Rahim (Endometrium) • Yumurtalık (Ovarium) gibi organların kanserleri sık olarak görülmektedir.

Nedenleri : Obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, dengesiz hormonal yapı, geç yaşta menapoza girme, doğum yapmamış olmak gibi risk faktörleri taşıyan, sigara içen, ailesinde kanser hastalıkları öyküsü bulunan kadınların mutlaka en geç yılda bir kanser tarama programına alınmaları gerekmektedir.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Ne yazık ki ihmal edilmekte, hastalık ilerlemektedir.

Belirtiler : Menapoz sonrası kanamalar, karında şişlik, kirli ve kötü kokulu vajinal akıntılar, kasık ve alt karın bölgesinde ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, düzensiz vajinal kanamalar, zayıflama, kilo kaybı, sık idrar yapma isteği...

Erken Tanı : Mutlaka yılda bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Ultrasonografi ile tetkik ve gereken durumlarda alınacak smear & biyopsi patolog tarafından değerlendirilmelidir. Tanı ve tedavi amaçlı cerrahi operasyonlar ile tümör ve lenf bezleri ile sıvılardan alınan örnekler incelenir.

Tedavi : Erken tanı çok önemlidir. Cerrahi operasyonlar çok dikkatli ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Radyoterapi ve Kemote- rapi kişiye özel uygulamadır.

Doğrudan beyinde, omurilikten kaynaklanan veya başka bir organ kanserinden yayılımla (metastaz) oluşan tümörlerdir. Köken aldıkları hücrelere göre beyin tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılırlar.

 

  Malign Tümörler :

A- Gliom

B- Medulloblastom

C- Ependimom

D- Kranyofarengiyom şeklinde isimlendirilir.

Belirtiler : Baş ağrısı, kusma, görme bozuklukları, bilinç bulanıklığı, havale geçirme, kol ve DİĞER KANSERLER bacaklarda güçsüzlükler, konuşma ve yazma bozuklukları görülür.

Nedenleri : Çocuk ve gençlerde doğuştan gelen ve ailesel aktarılan hastalıklar (tuberoskleroz, nörofibromatozis), lösemiler, göz tümörleri (retinoblastom), Radyoterapiye ikincil beyin tümörleri görülmektedir.

 Aslında kemiklerden karın zarımıza, gözlerden cildimize kadar tüm doku ve organlarımızda kanser hastalıkları görülebilir. Özellikle cildimizde sık sık çıkan benlerin yakın takip edilmesi ve özel cihazlarla taranması ve haritalanarak izlenmesi ve gerektiğinde kanser yayılmadan çıkarılması gerekmektedir.

 PATOLOJİ

Hastalıklı organ ve dokuları dıştan (makroskobik) ve hücre düzeyinde (mikroskobik) olarak inceleyen bölümdür.

Özellikle onkoloji alanında normal olmayan doku ve hücreleri özel boya ve yöntemlerle inceleyerek ayırt eden ve yayılım (metastaz) olup olmadığını hücresel düzeyde tespit eden çok kritik bir tetkik sürecidir.

Yine ameliyat esnasında da onkocerrahi uzma- nının aldığı biyopsi veya lenf bezlerini anında inceleyerek (frozen patoloji) ameliyatın ve tedavinin seyrine yön verebilirler.

Hastanemizde çok deneyimli ve yüksek teknolojili gelişmiş bir patoloji kliniği ve öğretim üyeleri onkoloji konseyinde yer almakta ve önemli kararlara imza atmaktadırlar.

  KANSER ESTETİĞİ VE PLASTİK – ESTETİK CERRAHİ Deri/cilt tümörlerinin tedavi edilmesi, baş ve boyunda tümörlerin çıkarılmasının yanı sıra meme kanseri ameliyatlarından sonra meme onarımı (rekonstrüksiyon) ve estetiği de önemlidir. Hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri ve konforlu yaşamaları için onkolog ve onko cerrahisi ile uyumlu çalışabilecek, kanser estetiği konusunda deneyimli estetik cerrahlar takımın parçası olmalıdır.

 

   PSİKOTERAPİ + DİYET + VAKA YÖNETMENLERİ Hastalarımız ile ailelerinin tedavinin tüm süreçlerinde psikolojik ve sosyal destek almaları çok önemlidir. 25 yıllık tecrübemiz göstermiştir ki; hayata sımsıkı bağlanan ve gelecek planları yapan hastalarımızın tedavi başarısı çok yüksektir. Psikiyatr ve psikologlarla tanışmak, ONKOLOJİ CERRAHİSİ Kanser hastalıklarında cerrahi tedavi önemlidir. Kendi içerisinde de; • Gastro Onkocerrahisi • Tiroid Cerrahisi • Meme Cerrahisi • Ürolojik Cerrahi • Kadın Üreme Organları Cerrahisi • Ortopedik Cerrahi • Beyin Cerrahisi gibi dallara ayrılmaktadır.

KEMİK İLİĞİ/ KÖK HÜCRE NAKLİ

Kök Hücre : Kendine benzer hücreler oluştur- mak üzere özelleşmiş sınırsız sayıda bölünme ve çoğalma yeteneğine sahip ana hücredir. Kemik iliğimizde kan üreten az sayıda kök LÖSEV Hayat Bağı Evleri’nde yaşamak ve Uğraş Terapilerine katılmak başarımızın parçalarıdır. Öte yandan doğru ve sağlıklı beslenerek, vücut savunmasını güçlendirmek de çok önemlidir. Bu amaçla kişiye özel diyetler için mutlaka diyetisyenlerimiz ile görüşmelisiniz.

Kanser Cerrahisi ile uğraşan hekimler kendile- rini mesleklerine ve hastalarına adamış, dokuya ve insana önem veren kişiler olmalıdırlar. Cerrahi sınır diye adlandırılan tümörlü doku ile sağlam bölgenin iyi ayrıştırılması, ameliyathanede yapılan patolojik incelemeye (frozen) göre lenf bezleri ve yakın metastazların dikkatli çıkarılması gereklidir.

Onkoloji Cerrahi uzmanları ilk adım ana rolü oluşturmakla birlikte kanser hastalıklarının tanı ve tedavilerinin yönetiminde multidisipliner çalışma bakış açısına sahip olmalıdırlar. Elbette bilimsel deneyim ve çok vaka yapmış olmaları da önemlidir. Hastayı cerrahi ameliyat sonrası da her dönemde izlenmeli ve katkıda bulunmalıdır.

hücre bulunmaktadır. Ayrıca damarlarımızda dolaşan kan ile göbek kordonu kanından da kök hücre elde edilmektedir.

Lösemi ve Lenfomalar başta olmak üzere bazı kanserler, kan ve savunma sistemi hastalıklarında kemik iliği/ kök hücre nakli uygulanır.

Hastaya en uygun doku grubu (HLA) bulunan vericinin kök hücreleri veya hastanın kendi kök hücreleri toplanarak nakil yapılır. LÖSANTE Hastanemizde hem çocuk hem de yetişkinlere kemik iliği nakli başarı ile uygulanmaktadır.

       BİYOKİMYA VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI Tüm hastalarımızın aldığı kemoterapi ve antibiyotik gibi ilaçların hekimce gerekli görülenlerde kan ilaç düzeyi ve aktiviteleri takip edilmektedir.

 

  NÜKLEER TIP (PET CT 64 KESİT)

KANSER HASTALIKLARINDA ERKEN TANI VE YAYILIMIN (METASTAZ) DOĞRU SAPTANMASI Kanser (Onkoloji) alanında tümörün yapısının ve yayılımının saptanması, bazı durumlarda iyi veya kötü huylu olup olmadığının değerlendiril- mesi için kullanılır.

RADYOTERAPİ

Radyasyon Onkolojisi; yüksek doz ışın ile kanserli bölümün tedavisidir.

RADYOLOJİ

Kanserin erken ayrıntılı ve doğru tanısı için çok yüksek teknoloji cihazlarının bulunması şarttır. Örneğin: DİGİTAL MAMOGRAFİ 3D TOMOSENTEZ: Meme dokusunu değişik açılardan 3 boyutlu tarar ve çok sayıda milimetrik görüntüler elde edilir.

MR 3 Tesla : Organların ve bölgenin akıllı tarama teknolojisi ile kısa sürede çok sayıda kesitsel görüntü alırken 360 derecelik kapsama alanı sağlar (MR cihazının 3 Tesla olup olmadığını mutlaka sorgulayınız).

PET/ CT 64 ile Radyoaktif tarama çok önemlidir. Healthcare Discovery PET/ CT 690/10 kesit cihazı ile tüm vücudunuz en ince kesitlerle taranacak ve şüpheli tümörde kesin tanı ko- laylaşacaktır. Healthcare Discovery SPECT- CT NM-CT 670 ile onkolojik sintigrafik incelemeler ile tümor dokusunun saptanmasında çok daha ayrıntılı görüntülemeler elde edilir. Tanı ve tedavi sürecinde üstünlük sağlayan bir yöntemdir. Bu inceleme yapılmadan ve kanser şüphesi olan hastalar ONKOLOJİ KONSEYİNDE tartışılmadan ameliyat yapılması, tedavi için kemoterapiye alınması doğru değildir. *Vücudunuzu en ince ayrıntılara kadar tarayacak PET- CT cihazının 64 kesiti olmasını lütfen sorgulayınız.

Işınlar kanserli hücreleri bir taraftan öldürürken diğer taraftan onların DNA’larına zarar vererek çoğalmalarını önlerler. Tedavi ve koruma amaçlı kullanılır. Kanser dokusunun yerine – büyüklüğüne – yayılımına ve cinsine göre radyoterapi seans- larının sayısı ve dozu belirlenir.

Hastalarımızın sağlıklı organ ve hücrelerinin korunması amacıyla gelişmiş cihazlar ve deneyimli bir radyasyon onkoloji ekibi yer almalıdır.

   

  TEDAVİ BAŞARIMIZI ARTIRAN ÖNEMLİ DESTEKLER (FAKTÖRLER) Psikolojik Destekler : Biz hastalarımızı hem uğraş tedavileri hem de grup etkinlikleri ile yaşama bağlıyoruz. Unutmayalım ki moral ve yaşama bağlanmak en az ilaçlar kadar etkilidir.

Doğru Beslenme Eğitimleri : Hem tedavi süresince hem de sonrasında tedavi ile uyumlu sağlıklı beslenme ile güçlenmenizi sağlıyoruz. Vücudumuzun doğal savunma sistemi çok önemlidir.

Evde Bakım Hizmetleri : Hastanemizdeki tedavilerden sonra evinizde mutlu olmanız için sizi takip ediyoruz ve bakımlarınıza destek oluyoruz. Muayene ve kontroller için yanınızdayız.

Doğru Hijyen Eğitimleri : Enfeksiyonsuz bir yaşam için gerekli tüm önemleri almanızı sağlıyoruz. Maddi Destekler ve Sosyal Yardımlar : Maddi durumu yetersiz olan hastalar LÖSEV Sosyal Hizmetler bölümlerince değerlendirilerek gerekli maddi, ayni ve sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Hayata Bağlayan Aktiviteler : Müzik korolarından resim ve heykele, çeşitli gezilerden yogaya, mutfak sanatları kurslarından dans kurslarına kadar yüzlerce neşeli aktivite sizi beklemektedir. Otel- Konaklama İmkanları: Hastanemizin yanındaki otel ve konaklama tesislerinde konforlu yaşam sunulmaktadır.

KANSERDE ERKEN TANI HIZLI TEDAVİ HAYAT KURTARIR Kötü huylu minicik bir hücre vücutta çoğalmaya başlar ve önce o organı, sonra lenf bezleri ile komşu organlara yayılır (metastaz) ve en sonra da tüm vücudu ele geçirir. Henüz küçük bir hücre iken ve yayılmadan önce ilk belirti ile tespit edilip, erken tanı, en modern, kişiye özgü ve hızlı tedavi ile yüksek başarı sağlanır.

İlk belirtinin muayenesinden itibaren tüm tetkik ve tedaviler aynı hastanede aynı doktorlar tarafından yapılmalı ve bir gün dahi zaman kaybedilmemelidir.

LÖSANTE HASTANESİ ONKOLOJİ MERKEZİNDE ZAMANLA YARIŞILMAKTADIR.

   1. gün => Muayene ve laboratuvar ile moleküler genetik genel radyoloji tetkiklerinin istenmesi 2. gün => Gereken vakalarda biyopsi alınması ön patoloji raporunun çıkması ve PET/ CT 64 ile vücut taraması 3. gün => Onkoloji Konseyinde hastanın değerlendi- rilmesi ve tanı ile tedavi metotlarının belirlenmesi, 4. - 5. gün => Gereken vakalarda Cerrahi girişimlerin yapılması, ameliyat sırasında 2. Patolojik tanının (frozen) konulması 6. - 7. gün => Hastanın cerrahi yaraları iyileşerek taburcu edilmesi 8. gün => Hem hastalığın hem de varsa metas- tazların detaylı Patolojik tanısının konulması

9 – 10. gün => Çıkan tüm sonuçlar, özel patoloji ve moleküler genetik sonuçları ile hastanın tekrar ONKOLOJİ KONSEYİNDE değerlendi- rilerek KESİN TANI konulması + KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLERİN PLANLANMASI VE TEDAVİNİN BAŞLAMASI çok hızlı olmalıdır.

 

 O T E L

 LÖSEV  Doğal  Yaşam  KÖYÜ

Randevu ve bilgi almak için 0312 666 7 666 www.losante.com.tr SGK, TBMM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, TSK, Anayasa Mah., Tüm özel sigortalar, bankalar ve kurumlar ile ANLAŞMALIDIR LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi

23 Nisan Cad. 2705 Sok. No:20 İncek / ANKARA Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ÇAYYOLU ÜMİTKÖY BİLKENT Lokasyon 2705. Cadde Yavuz Sultan Selim Caddesi İNCEK ORAN ÇANKAYA Tertemiz Hastane Siz bizim için, para kazanılacak bir müşteri değil hayatı kurtarılacak en değerli misafirlerimizsiniz.

Lösemili Çocuklarımız her şey dahil tamamen parasız tedavi edilmektedir.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 312 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş