ÇOCUKLARDA OKUL REDDİ

         Okul reddi bir davranış örüntüsüdür ve altında pek çok nedeni barındırır. Nedenlerine baktığımızda sıklıkla ayrılık kaygısı bozukluğu ile birliktelik gösterir. Bağlanma figüründen ve ona güven veren ortamından ayrılıp bilinmeyen güven duymadığı ortama katılmak kaygı düzeyini yükseltir. Yaygın kaygı bozukluğu, depresyon, özgül fobiler, uyku sorunları, aile ilişki sorunları , akran zorbalığı gibi durumlar okul reddi davranış örüntüsüne sebep olabilir.

       Okul reddi  herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir. Genellikle geçiş dönemlerinden  ilkokula başlama dönemi ve ergenlik döneminin başı gibi en sık görülür. 

       Okul reddinin sonuçları kısa zamanda devamsızlık ancak uzun dönemde özellikle ergenlerde alkol madde kullanımı, erken yaşta gebelik, davranım sorunları ve işsizlik olabiliyor. Bu nedenle de Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanları tarafından acil durum olarak değerlendiriliyor. Tedavide çeşitli terapi yöntemleri özellikle bilişsel davranışçı terapi ve farmakolojik tedavi birlikte kullanılıyor.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 312 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş