EPİLEPSİ VE TEDAVİSİ

Epilepsi, iki ve daha fazla sayıda tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir durumdur. Her bayılma, epileptik nöbet olmayabileceği gibi bir kez yaşanan epileptik nöbet de epilepsi hastalığı olmayabilir.  Toplumun yaklaşık %10’u yaşamının bir döneminde nöbet geçirmiştir.  Nöbet  ile gelen bir olguya gerekli acil müdahale yapıldıktan sonra mutlaka nöroloji hekimine yönlendirilmelidir. Epilepsi, klinik bir tanıdır ve nöbeti gören kişinin vereceği bilgiler nöroloji hekimi için çok önemlidir. Bu nedenle atağı gören kişi veya kişilerden atak hakkında ayrıntılı bilgi alınması gerekmektedir.  Hasta ve yakınlarından gerekli bilgiler alındıktan sonra kan tetkikleri, EEG (elektroensefalografi), beyin MRG (manyetik rezonans görüntüleme) yapılarak tanıya ulaşılmaya çalışılır.  İlk adım doğru tanı koyabilmektir. Bu nedenle epilepsi tanısı bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilerek konulmalıdır.

Epilepsi ilaçları, epilepsi tanısından emin olunduktan sonra başlanır. İlaç başlama kararı, hasta birey, ailesi ve uzman doktor arasında tedavinin risk ve yararları değerlendirilerek alınır. Genel uygulama, ilaç tedavisinin 2. nöbetten sonra başlanması yönündedir. Tedavinin hedefi, yan etkiler olmaksızın nöbetsizlik halini sağlamaktır. Bazı hastalarda yan etki, nöbetin kendisinden daha fazla negatif etki yaratabilir. Ancak  her hastada en iyi nöbet kontrolünü oluşturacak ve en iyi tolere edilecek ilacı bulmak kolay olmayabilir. Bu nedenle nöroloji hekimi gerektiğinde ilaç değişimi veya 2. bir epilepsi ilacı ekleme yoluna gidebilir. İlaç hastaya özgü belirlenirken kişinin yaşı, cinsiyeti, nöbet tipi, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve yaşam tarzı gözönüne alınmaktadır.

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş