ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (İYE)

İdrar yolu enfeksiyonları, 2 yaş altı çocuklarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardandır. Yaşamın ilk 6 ayında erkeklerde daha sık görülse de sonraki tüm yaş gruplarında kızlarda sıklığı daha fazladır. Erkeklerin %2’si, kızların %7-8’i yaşamlarının ilk 8 yılında en az bir kez İYE geçirmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni bakterilerdir. Normalde üriner sistemde herhangi bir bakteri bulunmazken, üretradan vücuda girip böbreklere kadar yukarı çıkabilen bakteriler İYE’ye neden olabilmektedir.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık yaratan faktörler;

  • Böbrekler ve idrar yollarının doğuştan yapısal bozuklukları (en sık)
  • Erkek bebeklerde sünnetsizlik
  • Kız bebeklerde labial füzyon (genital yapışıklık)
  • İşeme bozuklukları (çiş tutma, bekletme, altına kaçırma vb.)
  • Kabızlık
  • Böbrek taşları

Çocuklarda İYE’nin klinik belirtileri yaş grubuna göre değişebilmektedir;

  • Yenidoğan bebeklerde: ateş, vücut ısısı düşüklüğü, uzamış sarılık, emmede azalma, kilo alımında azalma gibi spesifik olmayan bulgular görülebilir.
  • Küçük çocuklarda (<2 yaş): ateş, kusma, ishal, idrarda kötü koku, halsizlik, iştahsızlık ile kendini gösterebilir.
  • Büyük çocuklarda: Ateş, kusma, yan ağrısı, karın ağrısı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, yeni başlayan idrar kaçırma görülebilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına tam idrar tetkiki ve idrar kültürü ile kolayca tanı konulabilmektedir. 2 yaş altındaki çocuklarda özel bir bulgusu olmadığı için bu yaş grubunda ateşin nedeni belli değilse mutlaka İYE ekarte edilmelidir.

Tanıdan sonra etkenin antibiyogramına göre uygun bir antibiyotik ile tedavi edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı ve etkin bir şekilde tedavisi, böbreklerde kalıcı hasar gelişmemesi açısından son derece önemlidir. Hastaların yaklaşık beşte birinde İYE, 6-12 ay içinde tekrarlayabileceğinden tedavi sonrasında da aileler İYE bulguları açısından dikkatli olmalıdırlar.

Ateşli İYE geçiren çocukların hepsine üriner ultrasonografi çekilerek üriner sistem değerlendirmesi yapılmalıdır. Tekrarlayan İYE öyküsü olan tüm hastalar altta yatan üriner anomaliler açısından tetkik edilmelidirler. Bu değerlendirme ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve sonrasında ek radyolojik görüntülemeleri kapsar. Bu araştırmalar sonucunda İYE tekrarını önlemek için koruyucu antibiyotik kullanımı ile ciddi üriner sistem anomalisi varlığında cerrahi tedaviler de gündeme gelebilmektedir.

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş