EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ

               Evde Sağlık Hizmetleri ile Evde Bakım Hizmetleri daha önce birbiri yerine kullanılmakta  iken;  son  yıllarda bundan vazgeçilmiştir. 


               Evde Bakım Hizmetleri; kişilerin tek başlarına ya da evde bulunan ile bireyleri tarafından gideremedikleri ihtiyaçlarının (banyo yapma, tıraş olma vs.) karşılanarak,  kişiyi sosyal çevresinden ayırmadan yaşamını evinde devam ettirebilmesini sağlayan bir destek sistemidir. 


               Evde Sağlık Hizmetleri ise, Evde Bakım Hizmetleri’nin bir parçası olarak kişilere ev ortamında verilen her türlü sağlık hizmetlerini ifade eder ki bunlar, çeşitli hastalıklar nedeniyle sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında, sosyal ve psikolojik danışmanlığı da kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleridir. 


               Tüm dünyada ve ülkemizde beklenen yaşam süresinin uzaması ve nüfusun yaşlanması, kronik hastalık ve fonksiyonel rahatsızlık sıklığında artışa neden olmaktadır.Yaş almış bireylerin sağlık harcamalarının ortalamanın üzerinde olması, uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerindeki yetersizlikler, bireylerin kendi ortamlarında yaşlanmayı tercih etmesi  (yerinde yaşlanma), ailelerin, bağımlı aile üyelerine kendi evlerinde ve aile ortamında bakmayı tercih etmeleri gibi sebepler, ayrıca tedavi sonrasında taburcu edilmesine rağmen, iyileşme süreci devam eden, diğer yandan durumları hastanede takip edilmeyi gerektirmeyen ancak bir süre daha destek alma gereksinimi olan hastalara evinde sağlık ve bakım hizmeti verilmesi gerekliliğini doğurmuştur. 
         

            Evde verilen hizmet, hastanede alınan hizmet ile karşılaştırıldığında hastalar için pek çok yarar sunmaktadır. Hastalara özerkliklerini ve kendiliklerini koruma olanağı vererek, yaşadıkları ortamda daha mutlu olmalarını sağlar. Hasta, hastane rutinine uyum sağlamak zorunda kalmaz. Kendi yemeklerini yiyebilir, istediği zaman televizyon izleyebilir ve kendi yatağında uyuyabilir. Koruyucu sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırır. Uygunsuz hastane kullanımını azaltır. Bireyin iyileşme sürecini olumlu yönde etkiler. Hastaneye yatış nedeniyle oluşabilecek advers (istenmeyen) olay riskini özellikle hastane enfeksiyonlarını azaltır.


                Evde Sağlık Hizmetleri hastaya, konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastaların % 42’sini başta serebrovasküler olaylar nedeniyle gelişenler olmak üzere nörolojik hastalıklar sonucu yatağa bağımlı hastalar oluşturur. Evde Sağlık Hizmeti ile hastalarda bireysel ihtiyaçlara uygun bakım planı oluşturma,  solunum ya da beslenme problemlerinin çözümü,  tıbbi  cihaz temini  ve  bakım verenlere cihaz kullanım eğitimi, bası ülserlerinin önlenmesi için bakım verenlerin eğitimi, mevcut bası ülserlerinin  bakımının  sağlanması, kronik  akciğer hastalarında solunum egzersizleri,  bronkodilatatör ilaç ve cihazların kullanımına yönelik eğitimler, terminal  dönem  kanser hastalarında kemoterapinin  yan  etkilerini kontrol  altına  almaya  yönelik  uygulamalar, ilerlemiş kas hastalıklarında,  hastaya uygun ev içi düzenleme ve fizyoterapist eşliğinde ev içi fizyoterapi  uygulamaları, ağız ve diş sağlığı problemlerinin tedavi ve takibi ile yaşam kalitesi arttırılır.  Gerekli görülen hallerde ise hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakledilmesi Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında sağlanır.

 

 

Bu gönderiyi paylaş