ANTENATAL  HİDRONEFROZ (ANH)

ANTENATAL  HİDRONEFROZ (ANH)

Tanım

Anne karnındayken (doğum öncesi= antenatal) bebeğe yapılan ultrasonografide (USG) bebeğin böbreklerinin içindeki idrarı toplayan toplayıcı keseler (=kaliksler) ve havuzcuktaki (=pelvis) genişleme bulgusuna antenatal hidronefroz denilir. Halk arasında “böbrek büyümesi/genişlemesi” olarak adlandırılsa da aslında böbreğin içindeki idrar kanallarının genişlemesidir.

Sıklık

Doğum öncesi ayrıntılı USG’nin uygulanma sıklığı arttıkça antenatal hidronefrozun da tanı konma sıklığı artmıştır. Antenatal hidronefroz oldukca sık görülür ve doğum öncesi USG ile saptanan anomalilerin en sık görülenidir. Gebeliklerin %1-5’inde saptanır; erkek bebeklerde, kızlara göre 2 kat daha sıktır. Vakaların yarısından fazlasında bu genişleme geçicidir veya yapısaldır. Bir hastalığın bulgusu değildir.

ANH nedenleri

 1. Geçici Hidronefroz (%41-88)
 2. Böbrekler ve üriner sistemin konjenital (doğumsal) anomalileri: Vakaların yaklaşık üçte biri bu gruptadır. Bunların da kendi içinde alt tipleri vardır;
  1. UP (üreteropelvik) darlık= Böbrekle üreter (idrar kanalı) birleşim yerinde darlık. En sık.
  2. VUR (Vezikoüreteral reflü)= idrar torbasından böbreğe idrarın geri kaçışı. 2. En sık.
  3. Daha nadir nedenler:
   • UV (üreterovezikal) darlık (idrar torbası ile idrar kanalının birleşim yerinde darlık)
   • Posterior üretral valv (PUV) (erkek çocuklarda idrar torbası çıkışında darlık)
   • Üreterosel (idrar torbası içinde keseleşme)
   • Megaüreter vs.

Doğum sonrası takip

ANH’lı bebekler Çocuk Nefrolojisi uzmanları tarafından doğum sonrası değerlendirilmeli ve takibe alınmalıdırlar. NH’lu bebeğin doğum sonrası takibindeki amaç, ağır darlığı olan olguların erkenden saptanarak böbrek hasarlanması olmadan gerekli müdahalelerin zamanında yapılması, sağlıklı olan (geçici veya yapısal ANH) bebeklerin ayırt edilerek gereksiz tetkik ve tedavilerden korunmasıdır.

Takibin sıklığı ve süresini bebeğin doğumdan sonraki üriner USG’si belirleyecektir.

Anne karnındaki USG’de her iki böbrekte ciddi genişlemesi olan ve/veya idrar torbasında bozukluk olduğu düşünülen bebeklerin doğumdan sonra ilk 1 gün içinde USG’si yapılmalıdır.

Tek taraflı ve hafif genişlemesi olan bebeklerde, doğum sonrası USG bebek 1 haftalıkken çekilmelidir.

Doğum sonrasındaki USG sonuçlarına göre, doktorunuz, bebek 4-6 haftalıkken VCUG (böbreğe idrar geri kaçışı olup olmadığını gösteren sondalı işeme filmi), 2 ayını doldurduktan sonra da MAG-3, DMSA (nükleer tıpta yapılan, böbreklerin fonksiyonlarını değerlendiren filmler) gibi ek görüntülemeler isteyebilir.

Böbrek genişlemesi olan bebekler idrar yolu enfeksiyonu (İYE) geçirmeye yatkındırlar. Ateş, kusma, huzursuzluk, uzamış sarılık, idrarda kötü koku vb durumlarda mutlaka idrar tahlili alınarak, İYE açısından değerlendirilmelidir. Böbrek genişlemesi olan erkek bebeklerde İYE riskini azaltmak için sünnet önerilmektedir. Bazı durumlarda doktorunuz İYE riskini azaltmak için koruyucu antibiyotik tedavisi de önerebilmektedir.

   Bilgi ve Randevu için;

       0 (312) 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş