KORONER KALP HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ

 

Koroner arter hastalığı düşünülen hastalarda kesin tanı “ koroner anjiyo” ile koyulur. Anjiyo ile damarların anatomisi,  varsa darlıklar , darlık seviyeleri direkt gözle görülebilir. Koroner damar hastalığı kesinleşmiş hastalarda 3 tedavi masada olur. Birincisi tıbbi tedavi. Bu tedavi genellikle damarlarındaki darlıklar kritik olmayan hastalarda kalbin iş yükünü azaltmak, biraz kanı sulandırmak ve damarlardaki darlık derecelerinin ilerlemesini azaltmak amacıyla yapılır. Bazı grup hastalarda damar genişletici ilaçlar da kullanılabilir.

İkinci tedavi seçeneği balon ve stent ile damarlardaki darlıkların açılmasıdır. Bu tedavileri genellikle fazla sayıda damarda darlık olmayan, damar çapları geniş, hayati damarların yukarı seviyelerinde darlık olmayan hastalar için kullanılır. Kalp fonksiyonları bozulmuş, damarlar ince ve kıvrıntılı, darlık olan damar sayısı fazla ve kritik damarların çok yukarı seviyelerinde darlık olan hastalar için bypass seçeneği daha uygun bir tedavidir.

Damar darlıkları önemli olan hastalarda tedavinin balon/stent uygulamasıyla mı yoksa bypass ameliyatı ile mi tedavi edilmesi gerekliliği önemli ve hassas bir konudur. Doktorlar bu kararları genellikle onbinlerce hasta üzerinde yapılan işlemlerin sonuçlarının yayınlandığı kılavuzlardaki önerilere göre verirler. Tedavide amaç yapılan işlemin uzun yıllar hastayı sorunsuz idare edebilmesidir. Bu nedenle tedavi tercihinin hekimler tarafından çok dikkatli yapılması gerekir. Stent ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilecek bir hastaya ameliyat riskini vermek doğru bir yaklaşın değildir. Diğer taraftan ameliyat olması gereken hastaya stent koymak ta belki o sırada işi çözmüş gibi gösterebilir ama kısa vadede daralan veya tıkanan stentler daha büyük tehlike yaratabilirler.

BYPASS AMELİYATLARI

Tıkalı ya da daralmış damarın bu bölgesinin alt tarafına yeni bir damar dikilerek kan akımının bu yeni dikilen damar vasıtasıyla sağlanması işlemine bypass (baypas)  ameliyatı denilmektedir. Örneğin LAD dediğimiz soldaki ana damarın darlık veya tıkanıklarında tıkalı bölgenin hemen alt tarafına göğüs kemiğinin hemen solunda aşağı doğru inen sol meme damarının ( sol IMA)  yerinden çıkarılıp dikilmesi ile bu damarın baypası sağlanmaktadır. Diğer damarlar için göğsün sağ tarafındaki meme damarı, kol atar damarı, bacaktaki yüzeyel toplar damar sistemi (safen damarı) gibi damarlar bypass yapmak üzere sıklıkla kullanılan damarlardır. Bypass ameliyatı dolaşımı kalp akciğer makinasına bağlayıp kalbi durdurup çok rahat bir şekilde damar veya damarların hedef damarlara dikilmesi şeklinde klasik yöntemle yapılabilir. Ya da uygun hastalarda kalp çalışıyorken hiçbir makinaya bağlamadan yapılabilir (off pump= pompasız, atan kalpte bypass). Kapalı bypass denilen yöntem budur. Bypass ameliyatları  göğüs üzerinde yapılan kesi göğüs kemiğini önden açmak şeklinde “klasik” bir kesi ile yapılabildiği gibi özellikle son zamanlarda göğsün sol tarafında yere paralel,göğüs kemiğine dik  memenin ya biraz üzerinden ya da biraz altından yapılan 6-7cm.lik bir kesi ile de yapılabilir.

Bu ameliyatların hepsinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hasta uygunlukları da vardır.  Ameliyatı gerçekleştirecek cerrah ile ameliyat yöntemleri, kullanılacak damar greftleri , avantaj ve dezavantajları, ameliyatın riskleri  detaylı bir şekilde konuşulmalıdır.

Bypass ameliyatları en sık yapılan kalp ameliyatlarıdır. Normal şartlarda ameliyat riskleri oldukça düşük , başarı oranları ise yüksektir. Bununla birlikte bypass ameliyatındaki başarı hastanın ameliyatını olup hastaneden taburcu olması değil, yıllar boyunca kalbiyle ilgili böyle bir problemi yaşamamasıdır.

Unutulmaması gereken en önemli şey balon, stent veya bypass ameliyatının  hastalığı tedavi etmediği gerçeğidir. Bu tedaviler tıkalı damarlar için yaratılan çözümlerdir. Tıpta “ateroskleroz” halk arasında ise “damar sertliği ” olarak bilinen ve damarlarda daralmalara ve tıkanmalara sebep olan hadise ilerleyici bir hastalıktır. Ameliyat olan hastaların mutlaka damar sertliğini oluşturucu faktörleri olabildiğince ortadan kaldırma konusunda yoğun çaba sarfetmelidir.

Bilgi ve Randeu İçin;

0 312 666 7 666

Bu gönderiyi paylaş