ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ

Erişkin yaşta görüldüğü kadar sık olmasa da kanser çocukluk çağında da görülebilen bir hastalıktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün kanser sıklığı daha da artmakta olup çocuklarda ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır.

Yaklaşık olarak ülkemizde her yıl 0-14 yaş grubunda 300’ün üzerinde vaka beklenmektedir.

Çocukluk çağında tüm yaş gruplarında lösemiler ilk sırayı alırken beyin tümörleri ve lenfomalar 2. Ve 3. Sırada görülen malign tümörlerdir.

Germ hücreli tümörler, yumuşak doku sarkomları, kemik tümörleri, böbrek ve böbrek üstü bezinden kaynaklanan tümörleri ise daha az rastlanmaktadır.

Çocukluk çağında çok büyük oranda iyi sonuçlar edinilen hastalıklardan biri haline gelen kanserlerin tedavisi için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiden ibaret multidispliner bir yaklaşım gerekir.

Bu gönderiyi paylaş