Üroloji Bölüm Doktorlarımız


Üroloji Misafir Bölüm Doktorlarımız

 • Prof. Dr. Cenk Yücel BİLEN
 • Prof. Dr. Tevfik Sinan SÖZEN
 • Prof. Dr. Ali ERGEN

Üroloji Nedir?

Üroloji, erkek ve kadınların idrar yolları  ve organları ile, ek olarak erkek üreme organları ve bunları etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Cerrahi tedaviyi de içeren üroloji halk arasında bevliye olarak da bilinmektedir.  Ürologlar mesane, üretra, üreter, böbrek ve böbreküstü bezlerine bağlı hastalıklar ve erkeklerde epididim, penis, prostat, seminal veziküler ve testislerle ilgili hastalıklara bakarlar.

En sık görülen ürolojik hastalıklar nelerdir?

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH)
 • İdrar kaçırma
 • Böbrek, üreter ve mesane taşları
 • İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu)
 • Erektil disfonksiyon (cinsel aktivitede yeterli ereksiyonun sağlanamaması)
 • Ürolojik kanserler (prostat,  mesane, böbrek, testis vb.)

Hekim tarafından yapılan muayene sonrası sorunun daha detaylı tanımlanabilmesi içinbazı testler istenebilir. Bu testler genellikle;

 • Tam idrar  tetkiki
 • İdrar kültürü
 • PSA, böbrek fonksiyon testleri, testosteron gibi hormon testleri vb.
 • Direkt üriner sistem grafisi (x-ray)
 • Ultrason (üriner, transrektal, doppler)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • MR
 • Ürodinami
 • Üroflovmetri (işeme testi)

Gerekli testler yapıldıktan sonra bazı hastalara tedavi sürecinde cerrahî girişim gerekebilmektedir.

Genellikle uygulanan tedavi yöntemleri;

 • Klasik açık operasyonlar (böbrek, mesane, prostat, testis hastalıkları),
 • Laparoskopik ameliyatlar,
 • Endoskopik cerrahiler,
 • Mikroskop yardımlı ameliyatlar (infertilite tedavisinde)

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666