Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir ?

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi; 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu çocuk-ergen ruh sağlığı alanında 4 yıllık uzmanlık eğitimi alan kişidir. Çocuk ve ergenlerin ruhsal alanlardaki tüm zorluklarında başvurulması gereken ilk kişidir.  Çocuğun gelişim dönemlerinde oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlarda var olan tüm zorluklar çocuk ve ergen psikiyatrisinin alanı içerisindedir.
 

Çocuk Psikiyatristi Ne Yapar?
 

Çocuklukta yaşanan zorluklar psikiyatrik ya da fiziksel bir hastalıkla ilişkiliyse bunun tanısını koyar. Çocuğun ihtiyacına göre ilaç ya da psikoterapi gibi tedavileri planlar. Çocukta oluşabilecek ruhsal sıkıntıların öncesinde korumak amaçlı önem alıp ona uygun yaklaşım sergiler. ‘’Psikiyatristler ilaç yazar, psikologlar konuşur’’ sıkça söylenen yanlış bir tabirdir. Anne-babanın ihtiyaç duyduğu durumlarda aileye danışmanlık verir.

Çocuğun tedavi sürecinde ekip şeklinde çalışması gerektiği zamanlarda psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacıyı sürece yönlendirir.

Gerekli görüldüğü durumlarda hastaneye yatış sağlayarak süreci takip eder.

 

Çocuk Psikiyatrisine Başvurudaki Yaş Aralığı Nedir?
 

0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenler ile sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışmaktadır. Bununla beraber tedavisi devam eden hastalarını 23 yaşına kadar takip edebilir.

Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar?
 

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Depresyon
 • Bipolar Afektif Bozukluk
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksi vb)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Tik Bozukluğu
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Kişilik sorunları
 • Uyku sorunları
 • Dışa Atım Bozuklukları (Alt ıslatma, kaka kaçırma vb)
 • Yeme problemleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Disosiatif bozukluk
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni vb)