LÖSANTE ÇOCUK ve YETİŞKİN HASTANESİ

ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ

 

Hematoloji nedir?

Kan ve kan hastalıklarını araştıran, tanı koyan ve tedavi eden bilim dalına hematoloji denir. Çocuk Hematoloji Bölümünde ise 18 yaş altı ergen ve çocuklar kan hastalıkları açısından takip ve tedavi edilmektedir. Bölümümüzün ilgilendiği konular kanın üretildiği yer olan kemik iliği, vücudumuzda dolaşan ve dokularımıza oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri, kanamaları durdurmakta ve yaralanmalarda görev alan trombositleri, ve enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleridir.

Hematoloji aynı zamanda pıhtılaşma ve kanama bozukluklarını araştıran, tanı ve tedavisini yapan bilim dalıdır.

 

Hematoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

 

Kırmızı kan hücreleri ve demir metabolizması bozuklukları

 • Demir eksikliği anemisi
 • Orak hücreli anemi
 • Talasemi
 • Yenidoğanda hemolitik hastalık
 • Akut ve kronik hemolitik anemi
 • Sferositoz
 • Demir eksikliği anemisi
 • Beslenme eksikliklerine bağlı anemiler (vitamin B12, folik asit vs.)
 • Hemokromatoz
 • Demir tedavisine dirençli demir eksikliği anemisi
 • Konjenital sideroblastik anemi
 • Konjenital diseritropoetik anemi
 • Pernisiyöz anemi vs.

 

Kanama bozuklukları

 • Hemofililer
 • von Willebrand hastalığı
 • Trombosit fonksiyon bozuklukları
 • Trombositopeniler
 • Hipofibrinojenemi ve disfibrinojenemi vs.

 

Tromboz ve antikoagulasyon bozuklukları

 • Faktör V Leiden
 • Protrombin gen mutasyonu
 • Protein C eksikliği
 • Protein S eksikliği
 • Antitrombin eksikliği
 • Tromboz vs.

 

Otoimmün kan hastalıkları

 • İmmün trombositopenik purpura (ITP)
 • Otoimmün hemolitik anemi
 • Evans sendromu vs.
 • Nötropeni

 

Kemik iliği yetmezliği sendromları

 • Aplastik anemi
 • Konjenital amegakaryositik trombositopeni
 • Diamond-Blackfan anemisi
 • Dyskeratosis konjenita
 • Fanconi anemisi
 • Schwachman-Diamond sendromu vs.

 

Beyaz kan hücreleri bozuklukları

 • Lösemiler
 • Şiddetli konjenital nötropeni (Kostmann sendromu)
 • Siklik nötropeni
 • Kronik granülomatöz hastalık
 • Lökosit adezyon eksikliği
 • Miyeloperoksidaz eksikliği
 • Diğer beyaz kan hücreleri hastalıkları

 

Diğer kan hastalıkları

Kemik İliği/Kök Hücre Nakli

Kan hastalıkları, kanser, immün yetmezlik, metabolik hastalıklar, otoimmün hastalıklar gibi gibi nakilden yarar göreceği bilinen hastalıklarda kardeşten ve akrabadan, anne veya babadan (yarı uyumlu) veya akraba dışı vericilerden kemik iliği/kök hücre nakli, hastanemiz 4. Katında Çocuk Hastalar için ayrılan 16 yataklı Kemik İliği/Kök Hücre Nakil Ünitesinde çok özel HEPA filtreli odalarda deneyimli Çocuk Hematoloji Ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uygulanan tanı yöntemleri

Periferik kan yayması değerlendirilmesi

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

Lomber ponksiyon

Akım sitometrik inceleme

Doku tiplemesi ve transplantasyon immünolojisi

Genetik incelemeler

              

 

Hastanemiz Çocuk Hematoloji bölümü 18 yaş altında tanı almış olan ayakta ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Yataklı bakım hizmeti hastanemiz 5. Katında bulunan 40 yataklı Çocuk Hemato-Onkoloji kliniğinde verilir. Geniş, ferah odalarımız kemoterapi alan çocuklarımız için ideal koşulları sağlar. Tüm odalar tek kişiliktir ve anne refakatinde izlem ve tedavi yapılmaktadır. Servisimizde içinde banyo, tuvalet, klima, televizyon ve refakatçi için dinlenme grubu bulunan odalar bulunmaktadır.Çocuk Hematoloji poliklinik hizmetleri çocuklarımız için ayrılmış olan ayrı bir poliklinik katında yapılmaktadır.

                   

                

Ayrıca 20 yataklı ayaktan kemoterapi uygulama ünitesi bulunmaktadır. Burada günübirlik yatış yapılan hastaların tedavileri hastaneye yatmadan çizgi film izlerken veya satranç oynarken konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Ayaktan kısa süreli tedaviler yine aynı birimde deneyimli hemşireler tarafından yapılmakta olup, çocukların güzel vakit geçirmesi amacıyla televizyon, atari, oyun bölümleri bulunmaktadır.

 

                                           

 

Çocuk Onkoloji hastalarının tedavisinde tümöre yönelik tedaviler yanında enfeksiyon önlemleri ve tedavisi, beslenme desteği gibi destek tedavileri  çok önemlidir. 

Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreçtir. Çocuklar belli süreler sosyal ortamlarından, arkadaşlarından, okullarından uzak kalmaktadırlar. Bu süreçte çocukların  ve ailelerin psikolojik ve sosyal yönden de desteklenmeleri gerekir. 

Kliniklerimizde çocuklarımız için oyun odaları bulunmakta ve öğretmenler eşliğinde resim, müzik, drama, sportif faaliyetler gibi aktiviteler ile çocuk gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Diyetisyenlerimiz ile doğal beslenmeleri planlanmakta, Sosyal Hizmet Uzmanlarımızca ailelere destek olunmakta, klinik psikoloğumuz aracılığı ile anne ve çocuk ruh sağlığı gözetilmektedir. Bu amaçlarla kurulan LÖSEV, doğal yaşam köyünde tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının doğal ortamda tatil köyü havasında  kalacakları tamamen ücretsiz konaklama hizmeti sunmaktadır. Tedavi aralarında şehir dışından gelerek tedavilerini alan anne ve çocuklarımız LÖSEVKÖY’de konaklatılmakta, çeşitli eğlenceler/aktiviteler ile çocuklarımızın hastalık sürecini kolay atlatmaları sağlanmaktadır. Yaz aylarında durumu uygun olan çocuklara denizde kamp imkanı sunulmaktadır. Köyümüzde  özellikle Ankara dışından gelen çocuklarımız ve ailelerinin yaşayabilecekleri modern evler bulunmaktadır.

Ayrıca çocuklarımız ve aileleri için onları hayata bağlayacak, psikolojik destek olacak dikiş, seramik, örgü, pastacılık gibi atölyeler köyümüz de mevcuttur.

Çocukluk çağı lösemileri, selim kan hastalıkları ve diğer doku kanserleri ailelerimizin ve çocuklarımızın baş etmekte çok zorlandıkları kronik hastalıklardır. LÖSEV ve LÖSANTE Ailesi olarak bu zorlu süreçte elimizden gelen tüm desteği vererek hep yanınızda olmaktayız.

 

Tüm çocuklarımızın sağlıklı günlere kavuşması en büyük dileğimizdir.