Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölüm Doktorlarımız


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardır.Her hastalık etkeninin farklı bulaşma yolları vardır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Enfeksiyon Hastalıklarının tanı ve tedavisini yönetir. Hastalık tanısı için mikrobiyolojik testlerden (kültür, mikroskobik inceleme, antikor testleri PCR vb.)yararlanır. Mikrobiyolojik test sonuçlarını, hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirerek doğru tanı gerçekleştirilir.Hastalar bulaşma  yolları ve enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgilendirilir. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli basamağı olan erişkin aşılaması da bu dalın uzmanları tarafından yapılır. Yurtdışı aşılama planı,risk gruplarına göre aşılama planı yapılarak hasta olmadan korunma sağlamak mümkündür.  Gebelik planlayan anne adaylarından bebek için risk oluşturan enfeksiyonların testleri istenerek gebelik öncesi aşı planı ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılır.

Enfeksiyon Hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Enfeksiyon Hastalıkları çok farklı şikayetler oluşturabilir.En önde geleni ateştir. Ateşi olan hastaların öncelikle bu bölüme başvurması gerekir. Ateş ile birlikte veya ateş olmadan gelişen öksürük, baş ağrısı,boğaz ağrısı, lenf bezi büyümesi, deri döküntüsü, ishal, eklem şikayetleri, , idrar yapmada zorluk ve sıkışma hissi bir enfeksiyon hastalığının bulgusu olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde takip edilen Enfeksiyon Hastalıkları nelerdir?

Viral hepatitler

Bruselloz

Salmonelloz

HIV/AIDS

Diyabetik ayak , venöz ülserler ve bası yara enfeksiyonları,

Bakteriyel selülit.

Hayvan kökenli enfeksiyonlar(hayvan ısırması , kene teması vb)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Döküntüyle seyreden enfeksiyonlar

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Solunum sistemi enfeksiyonları

İshalli seyreden enfeksiyonlar

Döküntüyle seyreden enfeksiyonları

Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünün diğer görevleri nelerdir?

Hastanede antibiyotik kullanımının kontrolü

Enfeksiyon Kontrol Komitesi aktiviteleri(sterilizasyon, dezenfeksiyon, temizlik,atık yönetimi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi)

Hastanenin diğer bölümlerinde yatan hastaların enfeksiyonlarını değerlendirir ve görüş bildirilmesi.

Laboratuvar testlerinin yorumlanması:

Enfeksiyon Hastalıklarında sık olarak yüksek saptanan CRP, sedimantasyon ve kanda beyaz küre yüksekliği gibi test sonuçları değerlendirilir. Bu laboratuvar testlerinin enfeksiyon hastalıkları açısından yorumlanması ve ayırıcı tanısı Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları tarafından yapılmaktadır.Tarama testleri sırasında saptanan pozitif test sonuçlarını yorumlanarak sonuçlandırılır (HBsAg , antiHCV, antiHIV, PPD pozitifliği vb.).

 

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666