Misyon

Lösante Kalp Merkezi , klinisyenler ve bilim adamları arasında multidisipliner işbirliği yoluyla yaşam boyu kardiyovasküler hastalık anlayışı yaratan önde gelen bir merkez olacaktır.

Üstün şefkatli hasta  ve aile merkezli bakım

Kardiyovasküler hastalıklar alanındaki yeniliklerin izlenerek klinik uygulamaya aktarımı.

Vizyon

Lösante Kalp Merkezi ,Türkiye’deki en iyi kalp ve damar cerrahi merkezi olacaktır.

Amaç marka olmaktır. Ekol yaratmaktır

Öz Değerler

Lösante Kalp Merkezi nin personel ve medikal ekipleri , en yüksek kalitede hizmet verecektir. Merkezimizde , girişimsel kardiyoloji,noninvaziv kardiyoloji,kalp yetmezliğive ritim bozuklukları alanlarında hizmet verilecektir.

Hastalarımızın ve ve birbirimizin gereksinimlerine hizmet etmek birinci önceliğimiz olacaktır.

Ekip Çalışması – Hastalarımızın karmaşık ihtiyaçlarına birikte ekip olarak(diyetisyen,psikiyatrist,fizyoterapist) en iyi çalışılarak cevap verilicektir.

Dürüstlük – Yüksek etik standartlara bağlı kalarak hastalarımızla ve biribirimizle güven kurılacaktır.

Yenilik – Hastaların sorunlarına sürekli yeni çözümler aranacaktır.

Mükemmellik – Günümüzde mevcut en iyi bakım sağlanacaktır.

 

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE  NELER YAPILIR ?

Kardiyoloji uzmanına ne zaman gerek duyarız ?

Kardiyoloji kliniğinde neler yapılır?

Kardiyoloğunuzu nasıl seçmelisiniz?

 

Kardiyoloji Kliniği ,kalp ve damar hastalıklarının değerlendirilmesi ve tedavisinin yapıldığı bir kliniktir.

Kalp hastalığı ya da kardiyovasküler hastalığı olan bir kişiye kardiyoloji uzmanınna gitmesi önerilir.

Kardiyoloji, iç hastalıklarının bir dalıdır.Bir kardiyolog kalp cerrahından farklıdır. Kalp cerrahı göğsü açar ve kalp ameliyatı yapar.

Kardiyoloji uzmanı kalp damar sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Kardiyoloji uzmanı , kalp damar hastalıkları ile ilgili tetkikleri ve koroner anjiyografi,daralmış kalp damar ya da kapaklarının balon ve stentle açılması ve kalp pili gibi işlemleri yapar.

Kalp hastalığı  denilince özellikle kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar denilince de kalp ve damar hastalıkları ve her ikisinin hastalıkları anlaşılmalıdır.

 

BİR KARDİYOLOĞA NE ZAMAN GEREK DUYULUR ?

Hastanın kalp hastalıkları ile ilgili bir şikayeti olduğunda doktoru  onu bir kardiyoloğa yönlendirir.

Kalp hastalıkları ile ilgili şikayetler şunlardır:

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Göğüs ağrısı

Kalp atışlarında düzensizlik

Yüksek kan basıncı

Kardiyolog hastanın muayenesini yapar, kalp seslerini ve kalpte üfürümlerin ve kalp atışlarında bir düzensizliğin olup olmadığını değerlendirerek bunlarla ilgili tetkikleri ister. Kalp krizi , kalp yetmezliği , yüksek kan basıncı tedavilerini düzenler. Testlerin sonucunda, kalp cerrahisine ,kalp kateterizasyonuna ve anjiyoplasti ve stente gerek olup olmadığına karar verir.

Kardiyoloğun değerlendirdiği kalp hastalıları:

Damar sertliği(atheroskleroz)

Atriyal fibrilasyon

Kalp ritim bozuklukları(aritmiler)

Doğuştan kalp hastalıkları

Koroner arter hastalıları , kalp yetmezliği

Kolesterol ve trigliserid yüksekliği

Kalp zarı iltihabı(Perikardit)

Hipertansiyon

Kalp kapak hastalıları

Kalp krizi

Bir kişi kardiyoloğa şikayeti olmaksızın, eğer şeker hastalığı , ailesinde erken kalp damar hastalıkları yüksek kolesterol, sigara içiciliği ve yeni bir egzersiz programına başlayama durumunda  da gitmelidir.

 

KARDİYOLOG NE YAPAR ?

Hastanın öyküsünü , şikayetlerini değerlendirip fizik muayenesini yapar.

Bunların sonucunda bazı testler ister. Girişimsel kardiyolog , kalp damarlarını değerlendirmek için koroner anjiyografi gerekirse balon ve stent işlemlerini yapar, kalp  pili takar.

 

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE YAPILAN TESTLER

ELEKTROKARDİYOGRAFİ

AMBULATUVAR EKG VE KAN BASINCI

EGZERSİZ TESTİ

EKOKARDİYOGRAM

KALP KATETERİZASYONU

ELEKTROFİZYOLOJİ

Tüm bunların sonucunda,kardiyolog hastanın, sağlıklı olup olmadığınıza karar verecektir. Eğer bir kalp hastalığı varsa da onu saptayıp tedavisini düzenleyerek, hastanın sağlıklı va aktif yaşantısını sürdürmesine  yardımcı olacaktır.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666