Tıbbi Mikrobiyoloji Bölüm Doktorlarımız


MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji  bilimi nedir?

Mikrobiyoloji, mikroorganizmalarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji de kendi içerisinde tıbbi mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi gibi birçok birime ayrılır. Tıbbi mikrobiyoloji, insanlarda hastalıklara neden olan bakteri, virüs, mantar, parazit gibi patojen mikroorganizmalarla ilgilenir. Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İmmünoloji gibi birçok bilim dalıyla da ortak araştırma alanlarına sahiptir.

Tıbbi mikrobiyolojinin alt dalları ise bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve moleküler mikrobiyoloji olarak sıralanır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı ne iş yapar?

Mikrobiyoloji Laboratuvarları, insan vücudunda hastalıklara neden olan bakteri, virüs, parazit ve mantarların tespit etmeye ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçlara karşı dirençleri saptamaya yönelik çalışmalar üzerine faaliyet gösterir. Bu etkenlerin tanısında çoklu basamaklı laboratuvar testlerine ihtiyaç duyulur. Bazen etkeni sadece direkt mikroskopi ile tanımlamak mümkün iken bazen PCR gibi ileri testler gerekir. 

Hastalardan uygun şartlarda, uygun miktarda ve uygun zamanda alınan kan, dışkı, idrar, balgam, boğaz sürüntüsü, yara  ve cerrahi olarak çıkarılmış doku  gibi örneklerde  hastalık etkenlerini bulmaya çalışır.

Kısaca;

 • Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için kullanılacak testleri kurgular ve çalışır.
 • Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için seçilecek antibiyotik veya antifungal  ilacın uygunluğunu saptar.
 • Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmalarına etken ve antibiyotik dirençleri açısından surveyans verileri sağlar.
 • Antibiyotik direnç gelişimini önlemeye yönelik faaliyetlerde rol alır.
 • Çalışanların İş Güvenliği açısından tarama testlerini çalışır.
 • Gerektiği zaman surveyans çalışmaları planlar ve uygular.
 • Modern tıbbın ve teknolojinin ışığında tanı ve tedaviye katkı sağlayacak yeni testler ve cihazların kullanımını planlar.

Sonuç olarak Mikrobiyoloji Laboratuvarı hastanemizin tanı tedavi süreçlerinin önemli bir parçası olarak rol oynamaktadır.

 LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi  Mikrobiyoloji Laboratuvarı  olarak misyonumuz nedir?

 Hastalarımızın mikrobiyolojik etkene bağlı  hastalıklarının tanısını en kısa zamanda en doğru sonuçlar ile konmasını sağlamak ve tedavilerine yön vermek,  hasta  ve çalışan güvenliği odaklı çalışmak, bilimsel  gelişmeler ışığında yeni uygulamaları hastanemize kazandırmak ve multidisipliner  bilimsel çalışmalarda yer almaktır.

Geniş  ve gelişmeye açık alt yapısı ile  laboratuvarımız hastanemiz içinde,  alanında deneyimli doktor, biyolog , ve laboratuvar  teknikerleri ile 7/24 hizmet vermekte ve  kalite standartı olarak  “T.C. Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Hizmet Kalite Standartları”na uygun olarak çalışmaktadır.

 

Laboratuvar yetkinliklerimiz

 • Direkt ve boyalı mikroskobik incelemeler
 • Bakteriyel kültürler
 • Tam Otomatik bakteri ve maya tanımlama
 • Tam Otomatik antibiyotik ve  antifungal duyarlılık testleri
 • IFA  (Immun Floresan Antikor)  testleri
 • Serolojik testler
 • ELISA testleri
 • Moleküler mikrobiyoloji testleri
 • Araştırma projeleri