Çocuk Onkoloji Bölüm Doktorlarımız


Çocukluk çağı kanserleri; vücut hücrelerinin  kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları ile ortaya çıkan, farklı bölgelerde ortaya çıkabilen ve dolaşım yoluyla vücudun farklı bölgelerine yayılarak sağlığı bozan ve hayatı  tehdit edebilen bir hastalık grubudur. Çocuklarda görülen en sık ölüm nedenleri arasındadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 3000 çocuğa yeni kanser tanısı konulmaktadır. 

Lösemiler Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin % 30’unu oluşturur. Geri kalan % 70 içinde, ülkemizde ikinci sırada beze kanserleri (Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfoma) yer almaktadır. Bunları sırasıyla sinir sistemi tümörleri, nöroblastoma, Wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomaları (rabdomiyosarkoma) izlemektedir. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise çocuklarda daha nadirdir.

Çocuk Onkolojide sıklıkla tedavi edilen hastalıklar

 • Santral sinir sistemi tümörleri (Beyin tümörleri) 
 • Lenfomalar(Lenf bezesi kanseri)
 • Nöroblastom (İlkel sinir hücrelerinden köken alan kanserler) %8
 • Yumuşak doku sarkomları
 • Wilms’ tümörü (böbrek tümörü) 
 • Kemik tümörleri  (Osteosarkom, Ewing sarkomu)
 • Retinoblastom (Göz tümörü),
 • Germ hücreli tümörler,  ( üreme hücreleri tümörü)
 • Karaciğer kanserleri
 • Retinoblastom ( göz tümörü)
 • Histiositozlar
 • Çocukluk çağının nadir tümörleri
 • Lenfadenopati ( lenf bezi büyüklüğü ayırıcı tanısı)
 • Tümör riski yüksek hastalıklar ( tuberoskleroz, Nörofibromatosiz,…. Gibi
 • Beniyn tümörler ( iyi huylu)
 • Hemanjiomlar ve vasküler malformasyonlar
 • Bazı konjenital anomaliler( hemihipertrofi, aniridi)

Çocuk Onkoloji hizmetleri

 1. Onkoloji Tanı, evreleme ve risk gruplaması
 2. Onkolojik tedavi planlama
 3. Periferik yayma değerlendirme
 4. Kemik iliği aspirasyonu ve değerlendirmesi
 5. Kemik iliği biyopsisi yapılması
 6. Lumbar ponksiyon ve BOS değerlendirme
 7. İntratekal tedavi
 8. Torasentez / para sentez ve sıvı değerlendirmesi
 9. Santral venöz Kateter ve port kateter bakımı ve kullanılması
 10. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve izlemi
 11. Yüksek doz sitotoksik tedavi ve otolog kök hücre transplantasyonu
 12. Kemoterapi uygulaması ve komplikasyonların izlemi
 13. Kanserli çocuklarda palyatif bakım
 14. Kanserli çocukların aşılanmaları
 15. Tedavi sonrası geç yan etkilerin izlemi ve tedavisi

 

Hastanemiz Çocuk Onkoloji bölümü 18 yaş altında tanı almış olan ayakta ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Yataklı bakım hizmeti hastanemiz 5. Katında bulunan 25 yataklı çocuk Onkoloji kliniğinde verilir. Hijyen ve enfeksiyon riskinin olmaması kanserli çocukların tedavisinde çok önemlidir. Geniş, ferah, hepa filtreli odalarımız kemoterapi alan çocuklarımız için ideal koşulları sağlar. Tüm odalar tek kişiliktir ve anne refakatında izlem ve tedavi yapılmaktadır.

Servisimizde  içinde banyo, tuvalet, klima, buzdolabı, televizyon ve refakatçi için dinlenme grubu bulunan odalar bulunmaktadır.

Çocuk Onkoloji poliklinik hizmetleri sadece lösemi ve kanserli çocuklarımız için ayrılmış olan ayrı bir poliklinik katında yapılmaktadır.  Çocuğa ve insana değer veren yaklaşımlarımız erken tanı ve hızlı tedavide size umut ve güven kazandıracaktır.

 

Ayrıca 20 yataklı ayaktan kemoterapi uygulama  ünitesi bulunmaktadır. Burada günübirlik yatış yapılan hastaların tedavileri hastaneye yatmadan çizgi film izlerken veya satranç oynarken konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Ayaktan kısa süreli tedaviler yine aynı birimde deneyimli hemşireler tarafından yapılmakta olup, çocukların güzel vakit geçirmesi amacıyla televizyon, atari, oyun bölümleri bulunmaktadır.

 

 

 

Bölümümüzde tedavi olan çocuklarımız için moral bulacağı, hayata bağlanacağı uğraş tedavileri için hobi evlerimiz vardır.

 

 

Çocuk Onkoloji hastalarının tedavisinde tümöre yönelik tedaviler yanında enfeksiyon önlemleri ve tedavisi, beslenme desteği gibi destek tedavileri  çok önemlidir. 

Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreçtir. Çocuklar belli süreler sosyal ortamlarından, arkadaşlarından, okullarından uzak kalmaktadırlar. Bu süreçte çocukların  ve ailelerin psikolojik ve sosyal yönden de desteklenmeleri gerekir. 

Bu amaçla kurulan LÖSEV doğal yaşam köyünde tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının doğal ortamda tatil köyü kavasında  kalacakları tamamen ücretsiz konaklama hizmeti sunulmaktadır. Köyümüzde  özellikle Ankara dışından gelen çocuklarımız ve ailelerinin yaşayabilecekleri modern evler bulunmaktadır.

Ayrıca çocuklarımız ve aileleri için onları hayata bağlayacak, psikolojik destek olacak dikiş, seramik, örgü, pastacılık gibi atölyeler köyümüzde vardır.