Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Doktorlarımız


Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Konsültan Hekimlerimiz

Günümüzde hekimlik ve sağlık hizmetleri temel üç alanda uygulama imkanı bulmaktadır.  “Koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik ve rehabilite edici hekimlik .Üçüncü alan günlük hayatımızda pek yer etmeyen ancak giderek önemi artan bir tıp alanıdır. Rehabilite edici hekimliğin diğer bir adı da  “REHABİLİTASYON TIBBI”  (physical medicine and rehabilitation)dır.

Rehabilitasyon bireyin hastalık veya sakatlık sonrası azalmış ya da kaybolmuş fonksiyonlarının yeniden kazandırılması, gündelik hayat aktivitelerini bir başkasına ihtiyaç duymaksızın yapılmasının sağlanması için uygulanan tüm tıbbi, sosyal ve çevresel çalışmaları kapsamaktadır. Bu süreçlerde uygulanan tedavi tekniklerine (elektrik akımları, elektronik ve manyetik akımlar, özel ses ve ışık dalgaları, el veya makinalarla yapılan uygulamalar) fizik tedavi (physical therapy) olarak isimlendirilmektedir. Kognitif terapi, konuşma terapisi, pulmoner terapi, psikoterapi, okupaşınıl terapi, pediatrik fizyoterapi, spor terapisi, asistif teknoloji (ortez-protez uygulamaları dahil), sosyal çalışma, rehabilitasyon hemşireliği çalışmaları (mesane, barsak rehabilitasyonu cilt bakımı bası yarası önlenmesi VS)  hidroterapi, aquatik terapi  rehabilitasyon tıbbının temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Son yarım yüzyılda  önleyici ve tedavi edici hekimlikteki gelişmeler sonucu elde edilen başarılar ülkemizde  beklenen insan ömrünü  80 yıllara yükseltmiştir. Hızla yaşlı insan sayımız artışına paralel toplumumuzun   “REHABİLİTASYON TIBB” hizmetlerine olan ihtiyacı büyümektedir.

Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz yüklendiği misyonu gereği hitap ettiği insanlarımıza ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüksek kalitede fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunabilmek amacıyla;  fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi oluşturmuş, egzersiz salonu ferah geniş  dizayn edilmiş terapi alanları ile İnme gibi felçlerde, kalça ve diz protezlerinde, romatizmal hastalıklarda,  kırık sonrası   oluşan eklem sertleşmeleri, periferik sinir yaralanmaların da, dejeneratif eklem hastalıklarında, omurganın her türlü hastalığında (bel boyun fıtıkları, omurga eğrilikleri)    yüksek kalitede sağlık hizmeti üretebilecek, rehabilitasyon  programları uygulayabilecek  nitelikli personel ve donamımla fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesini insanlarımızın hizmete sunmuştur. 

ROMATİZMAL HASTALIKLAR;

İlk insan Hz. Adem (as) den beri romatizmal hastalıklar ve ağrılar var ola geldi. Eski yunanda insan vücudun da kötü ruhlu kara bir sıvının aktığını nerede toplanırsa orada hastalık ve ağrı yaptığına inanılıyordu. Bu akan kötü sıvıya da “rheuma” adı veriliyordu. Romatizma tanımının kökü buradan gelmektedir. O günden bu güne insanlar ne zaman kol bacak ve gövdelerinde kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrıları, yangıları olsa romatizman var veya romatizmam azdı tarifiyle şikayetlerini dile getirirler.

En yaygın romatizma grubu “yumuşak doku romatizmalarıdır”. Bu grup romatizmal hastalıkların başında da “fibromiyalji sendromu” gelmektedir.

Omuz hastalıklarının çoğu, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, halk arasında kulunç olarak bilinen fibrozitler, tetik parmak gibi onlarca durum yumuşak doku romatizmaları olarak gruplandırılır.  Bu romatizmal hastalıkların ilk sıra-ilk basamak tedavileri fizik tedavi uygulamalarıdır.

Diğer grup; eklemlerde harabiyet oluşturan, tuttuğu eklemlerin fonksiyonlarını bozan, yok eden hastalıklardır. Halk arasında “iltihaplı romatizma” “asıl romatizma” gibi isimlerle yaygın olarak bilinen “romatoid artrit” tir.  Elin küçük eklem tutulumları ile ortaya çıkar, eklemin harabiyetine sebep olur, işlevsiz bırakır.  Ülkemizde yaygın görülen bir diğer romatizma erkeklerde sıklıkla olan ailesel yatkınlık gösteren özellikle omurgaları, göğüs kafesini tutup hareketsiz bırakan “ankilozan spondilit” hastalığıdır. Bu hastalıkları erken tanımak çok önemlidir. Tedavide temel hedef eklem tahribatını ve deformasyonu önleyerek sakatlığın gelişmesine müsaade etmemektir. Bu nedenle eklemleri, kasları kemik dokuyu tutan tüm romatizmalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, eklemlerin işlevinin ve fonksiyonunun korunmasını ağrının giderilmesini hedef alır. Bu nedenle de fizik tedavi rehabilitasyon uzmanınca takip tedavinin ilk basamağıdır. Fizik tedavi programları olmaksızın yapılacak tüm tedavi uygulamaları (ilaçlar, cerrahi uygulamalar) eksik kalır.  Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi eklemleri, iskelet sistemini tutmuş tüm romatizmal hastalıkların tedavisinde  hizmet vermektedir.

İNME (felç);

Beyinde oluşan bir hasarlanma kol ve bacaklarda felçlere, konuşma bozukluklarına, yutma güçlüklerine, işeme fonksiyon bozuklukları gibi bir çok vücut fonksiyonunu bozar. Beynin sağ yanında olan hasarlar sol kol ve bacakta yaparken, sol yanında olan hasarlar sağ kol ve bacakta felce  neden olur. Yüksek tansiyona veya başka nedenlerle beyin kanaması, kalp hastalıkları veya tıkayıcı damar hastalıkları sıklıkla olmakla beraber, beyin tümörleri, iltihabı hastalıkları veya merkezi sinir sisteminin hastalılarda bu hastalık oluşmaktadır.

Periferik Sinir Yaralanmaları ve Hastalıklarıdır.

Mutlak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ihtiyaç duyan hastalık grubu periferik sinir (kol, bacak ve gövdeye giden sinirleri ifade eder) yaralanmalarıdır. Genel kanaat sinir hasarlarının geri dönmeyeceği istikametinde olsa da bu genelleme doğru değildir. Periferik sinirler hasarlandığında bütünlüğünü koruyor, kopmamış sinir kılıfı sağlam ise, sinir hücresinin gövdesi omurilikte sağlam kaldığı sürece kılıfın içinden aksonal filizlenme ortaya çıkar  ve iyilik oluşacaktır. Ancak filizlenme çok yavaştır. Eğer filizlenmenin içinde seyahat edeceği kılıfı (tüp şeklinde yol) kopuk ya da tıkalı ise filizlenme ilerlemez.  Aksonal iyileşme,  günde 1 milimetre kadar olur. Bu nedenle de sinir (akson) hasarından sonra filizlenme ile iyilik çok uzun zaman alacaktır (bir yıldan daha fazla süre). Filizlenen akson  varacağı yere vardığında da temas kuracağı (reinnervasyon) kas dokusu ve liflerinin sağlam kalması canlı olması gerekir. Eğer fizik tedavi rehabilitasyon uygulanmaz ise sürgün verme, filizlenme olmuş olsa bile, kasta kontraktür ve fibrozis le kas lifleri kaybolacağından reinnervasyon (temas) olmaz..Periferik sinir hasarının ortaya çıkardığı felç devam eder, kalıcı olur. Bu nedenledir ki periferik sinir yaralanma ve hasarlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon sabırla, sebatla aksonal rejenerasyonun tamamlanacağı (filizlenmenin) süre  kadar olmalıdır. Periferik sinir rehabilitasyon çalışmaları sadece kası kasılabilir ve innerve edilebilir tutmak için yapılmaz.Eklem bozulmalarının (charkot eklemi) ve deformitelerinin önlenmesi, kas reedukasyonu, sinir rejenerasyonunun hızlanması proğramları ile birlikte yapılırlar.

OSTEOARTRİT (kireçleme)

Osteoartrit hastalığı halk arasında “kireçleme” olarak bilinmektedir.  Modern tıbbın tüm gereklerini yapabilecek imkanlara sahip Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin hastanesinde; osteoartrit hastalığının  vazgeçilmez tedavisi olan fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ağrının azaltılması, fonksiyonel kapasitenin artırılması, günlük hayattaki faaliyetleri geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Osteoartrit (kireçleme) en çok diz ekleminde görülmektedir. Bel, el, kalça eklemlerinde de sıklıkla görülür. Kireçlemede bireyi en çok mağdur eden şey yürüme ve hareket fonksiyonunun kısıtlanması sonucu ağrı ile beraber günlük hayatta yaşanan güçlüklerdir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ağrıyı azaltmak mümkünse gidermek beraberinde günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için yapılan tüm tedavi girişimlerini (cerrahi hariç) kapsamaktadır.

Bazı durumlarda osteoartrit hastalığında diz ve kalça protezleri başta olmak üzere cerrahi uygulamalarda yapılmaktadır. Yoğun bakım ve operasyon sonrası süreçleri de içeren rehabilitasyon protokollerinin uygulanması cerrahide yüksek oranda başarı gerçekleşmesine katkıda bulunur.  İleri düzey sağlık hizmeti ve kalitesi hedefi olan Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi fizik tedavi rehabilitasyon ünitemizde cerrahi öncesi, yoğun bakım ve cerrahi sonrası süreçlerin tümünde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. Diz,  ve omuz eklem artroskopik tedavi girişimleri sonrası rehabilitasyonu,  diz kalça protezleri  rehabilitasyonu,  omurga düzeltme,  omurilik kanalı genişletme ameliyatı sonrası rehabilitasyon uygulamalarımızdan bazılarıdır.

EKLEM  PROTEZLERİ

Modern endoprotez uygulamaları 1960 lı yıllarda  başladı. İlk protez kalça eklem protezleri oldu. Ülkemizde de hızla bozulan ve fonksiyonunu kaybeden kalçalara protez ameliyatı uygulamaları yaygınlaştı.  Kireçleme (osteoartrit hastalığı) en çok diz ekleminde görülür. Son yıllarda üç boyutlu hareket analiz laboratuvarlarının tıp alanında kullanılmaya başlaması ile diz protez tasarımı tamamlandı ve hızla insan dizine cerrahi implantasyon teknikleri gelişti, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde hızla yaygın bir şekilde uygulama alanı buldu. 2000 den önce çok az sayıda yapılan diz protezi operasyonları son yıllarda çok sayıda uygulanır oldu. Kalça ve diz protezinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programları başarı ve hasta memnuniyetini artıran en önemli faktörlerden biridir. Uygulanan fizik tedavilerle kısa sürede eklem şişliği giderilir, eklemin olması gereken hareket açıklığı sağlanır,  atrofiye giden (eriyen) kaslar yeniden toparlanması ve güçlendirilmesi sağlanır. Bu çalışmaların neticesinde eklem fonksiyonları kazanılır rahat ağrısız uzun mesafeli yürüyüş aktiviteleri, imkan dahilinde olur. Protez hastaları mümkünse protez öncesi operasyona hazırlık, operasyondan sonra ise yine imkan varsa hemen sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlanmalı ve uygulanmalıdır.

OSTEOPOROZ (kemik koflaşması)

Yaşlı insan sayımız çoğaldıkça, yani bizler yaşlandıkça, toplumumuzda ve tüm dünyada, halk arasında yanlışta olsa kemik erimesi olarak bilinen “kemik koflaşması” “OSTEOPOROZ” giderek artmaktadır.  Osteoporoz yalnızca bireyi ilgilendiren bir hastalık değildir. Ciddi ekonomik kayıplara, aile ve çevresinde sosyal sıkıntılara sebep olması nedeniyle büyüyerek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi osteoporozun tetkik teşhis ve tedavisinde her türlü imkana sahiptir.  Oluşturulan fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüz osteoporoz nedeniyle gelişebilen hastalık ve rahatsızlıkların  rehabilitasyonunda üst düzey yeteneklere sahip bulunmaktadır.

Eklem sertlikleri, Eklem Kontraktürleri, Sudeck Atrofisi.

Spor yaralanmaları rehabilitasyonu, kırık sonrası gelişebilen eklem sertlikleri,  sudeck atrofisi gibi ikincil hastalıklarının tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyon tıbbının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  Hemen her kırıktan sonra tespit edilen eklemler sertleşirler. Doğru reçete edilmiş fizik tedavi ve egzersizler uygulanmaz ise sertlik eklem kontraktürüne ilerler. Bazen ikincil bir hastalık sudeck atrofisi gelişir. Bu duruma oldukça sık rastlanır. Şiddetli ağrı, eklemleri hareket ettireme, şişlik renk değişikliği vardır. Sudeck atrofisi bireyin sabrını zorlayan, uzun süren tedavisi oldukça güçtür, çok fazla tedavi alternatifleri bulunmakta ve uygulanabilmektedir. Tedavi edilmez ise sakatlığa kadar gidebilen durumlar ortaya çıkar. Hastanemizde hastalık seyrinin her aşamasında teşhis koyma ve rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra her türlü tibbi uygulamalar yapılmaktadır.

 

 

LENFÖDEM

 

Lenfödemle Yaşamak

                        Hiç de kolay değil,

                                                           Ama Size yardım edebiliriz…

LÖSANTE HASTANESİ

            Onkolojik rehabilitasyon ve

                        Lenfödem fizyoterapisi

                                               [kompleks boşaltıcı terapi]…

LENFÖDEM

NEDİR?

Lenfödem kollarda ve bacaklardaşişliğe neden olan lenf sıvısının birikmesidir.Ödem lenf damarları veya toplar damarlar, bazen de her ikisi hasarlandığında oluşur. Hasar çok fazlaysa lenf sıvısı transport kapasitesini aşar ve dokularda anormal miktarda proteinden zengin sıvı toplanır.Tedavi edilmezse bu biriken proteinden zengin sıvı dokudaki kanalların sayısını ve boyutunu artırmakla kalmaz,transport sisteminde tasınan oksijeni de azaltarak yara iyileşmesini bozar ve çeşitli enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteri kültür ortamı olusturur. Bu sıvı birikiminden köken alan bir kronik yangı durumudur ve en sonunda dokularda fibrozis (sertleşme) ile sonuçlanır.

ÖDEMİ AZALTIR, AĞRIYI AZALTIR

Lenfödem tanısı erken konur ve hemen tedaviye başlanırsa, hastalar en az komplikasyonla üretken yaşamlarını kazanırlar. Lenfödem tanı almaz ve tedavi edilmezse sıklıkla sonuç ağrılı ve maliyeti yüksek bir hayattır.

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSİ

 • Lenfatik akışı parmaklardan gövdeye doğru hareket ettirerek “boşaltma etkisi” yaratır
 • Şişliği ve fibrozisi (sertleşme) azaltır
 • Kolda veya bacakta sıvının birikmesinden köken alan kronik yangıyı azaltır
 • Dolaşımı iyileştirerek yara iyileşmesini uyarır
 • Her iki ekstremitede ve tüm vücutta dolaşımı düzenler
 • Kolay, güvenli ve maliyet-etkindir
 • Ağrıyı azaltır
 • Yorgunluğu azaltır
 • Yaşam kalitesini artırır
 • Lenfödem gelişimini önleyebilir
 • Lenfödem tedavisinde altın standard tedavidir

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSİ SONUÇLARI

                         ÖNCE                                                                     SONRA

 

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSİ

Lösante Hastanesi’nde !

 lenfödem uzmanları ve lenfödem terapistleri tarafından uygulanmaktadır…

            El ve Kolda Lenfödem                                     Ayak ve Bacakta lenfödem

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSİ

[KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİ]

 • Manuel lenf drenajı
 • Çok-tabakalı bandajlama
 • [Alternatif bandajlar]
 • Lenfödem egzersizleri
 • Cilt bakımı
 • Hasta eğitimi

HANGİ HASTALARDA FAYDALIDIR?

 • Meme Ca Cerrahisi Sonrasi
 • Mastektomi Sonrasi
 • Lumpektomi-Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası
 • Koltuk Alti Lenf Bezleri Cerrahisi Sonrası
 • Radyoterapi Sonrası
 • Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Sonrası
 • Prostat Ca Cerrahisi Sonrası
 • Pelvik Cerrahi Sonrasi
 • Kasik Lenf Bezleri Cerrahisi Sonrasi
 • Doğuştan Lenfödem (Milroy)
 • Doğuştan Lenfödem (Meige)
 • Post-travmatik lenfödem
 • Diz eklemi protezleri sonrası lenfödem
 • Venöz Yetmezlik (Flebo-Ödem)
 • Venöz Staz Ülserleri
 • Trombozu Önleme
 • Lipödem
 • Lipödem Cerrahisi Sonrası

LENFÖDEM HASTALARI İÇİN

UYARILAR

Tedavi edilmemiş, birikmiş proteinden zengin lenf sıvısı çeşitli enfeksiyonlara ve komplikasyonlara yol açabilen bir bakteri kültür ortamı yaratır.

 • Basit kesikler, çizikler, yanıklar –hatta sinek ısırıkları ne kadar minik olursa olsun, hemen bakım yaparak enfeksiyon oluşmasından kaçının
 • Mücevher, takı veya sıkı manşetli giysiler, vb gibi kolunuzu veya bacağınızı sıkacak şeyleri takmaktan, giymekten kaçının
 • Kolunuzu veya bacağınızı kesikler, çizikler, sinek ısırıkları Ile giysileriniz, takılarınız veya dövmelerdeki iğnelerden ve çivilerden koruyun
 • Kan basıncı ölçümü, aşılar ve enjeksiyonlar sırasında etkilenen taraftan kaçınması için sağlık personeline bilgi verin
 • Tırnaklarınızın manikür ve pedikürünüzü dikkatlice yaptırın. Enfeksiyon riski nedeniyle tırnak etlerini kesmekten ve koparmaktan kaçının
 • Tüm yanıklardan kaçının, günes yanıklarından etkilenen kol veya bacağınızı koruyun-cilt bütünlüğünüzü devam ettirin
 • Künt travmadan ve sporla ilgili yaralanmalardan kaçının

Lösante Hastanesi

Lenfödem Fizyoterapisi

Lösante Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar

SGK, TBMM, Kamu Kurumları, Bankalar ve başlıca özel sigorta şirketlerince

geri ödemesi karşılanan Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi lenfödem tedavisinde

etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış altın standard tedavidir.

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSİ, [kompleks boşaltıcı terapi]…

Cochrane Database Syst Rev: “Manuel Lenfatik Drenaj Masajı güvenlidir ve şisligi azaltmada kompresyon bandajlamaya ek fayda sağlayabilir” “Ağrı ve ağırlık hissi gibi semptomlarda %60-80 katılımcı daha iyi hissettikleri bildirilmistir” 

-Ezzo J, et al.

Manual lymphatic drainage for lymphedema

following breast cancer treatment.

Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 21;(5):CD003475.

The American Society of Breast Surgeons: “Kombine boşaltıcı terapi lenfödem tedavisinin köşe taşıdır. Semptomatik ve ölçülebilir değişiklikleri olan hastalar lenfödem terapisine yönlendirilmelidir”

-McLaughlin SA, et al.

Considerations for Clinicians in the Diagnosis, Prevention, and Treatment of

Breast Cancer-Related Lymphedema,

Recommendations from an Expert Panel: Part 2:

 Preventive and Therapeutic Options.

Ann Surg Oncol. 2017;24(10):2827-2835.

American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology Breast Cancer Survivorship Care Guideline:

(a) Overweight veya obez meme ca survivor hastalarda lenfödemi önlemek/riski azaltmak için kilo vermeyi içeren danışmanlık alması gerektiği,

(b) Lenfödemi düşündüren klinik semptomları ve şişliği olan hastaların lenfödem tanı ve tedavisi konusunda bilgili bir terapiste (fizyoterapist, ergoterapist, veya lenfödem uzmanı) gönderilmelidir, şeklinde öneriler belirtilmektedir”

-Runowicz CD, et al.

American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology

Breast Cancer Survivorship Care Guideline.

J Clin Oncol. 2016;34(6):611-35.

Sistematik Derleme: “Alt ekstremitede jinekolojik kansere bağlı lenfödemde Kompleks bosaltıcı tedavi (KBT), dereceli kompresyon çorapları ve lenfovenöz mikrocerrahi santların ekstremite volümünde daha fazla azalma yaptığı gösterilmiştir”

-Leung EY, et al.

The management of secondary lower limb lymphoedema

in cancer patients: a systematic review.

Palliat Med. 2015;29(2):112-9.

American Cancer Society Head and Neck Cancer Survivorship Care Guideline: “baş-boyun kanser survivorlarını MLD’den oluşan tedavi ve tolere ederse kompresif bandajlama için rehabilitasyon uzmanına göndermeleri gerektigini önermektedir”

-Cohen EE, et al.

American Cancer Society Head and Neck Cancer

Survivorship Care Guideline.

CA Cancer J Clin. 2016; 66(3):203-39

BMJ-Best Practice Lymphedema Guideline-2018:

LENFÖDEM hastalarına

 

Cilt Bakımı

 

+

Statik kompresyon bandajlama veya giysiler

 

+

Elevasyon

 

+

Egzersiz

 

+

Kilo kontrolü

 

Yardımcı

Manuel lenf drenajı

 

Yardımcı

İntermittent pnömatik kompresyon

 

Yardımcı

Psikososyal destek

Filariazis

+

Farmakoterapi

Önemli morbidite veya konservatif tedaviye direnç

Yardımcı

Cerrahi + postoperatif statik kompresyon giysisi

 

LENFÖDEMDE TANININ İLK VE EN ÖNEMLİ BASAMAĞI

* Kişinin fakındalığı,

*Kolda ve bacakta gerginlik,

*Ağırlık hissi,

*Uyuşma,

* Cilt değişiklikleri ilk bulgulardır.

LENFÖDEM VE BESLENME

*Beslenme programı düşük sodyu ve düşük yağlı olmalıdır.

*Gerekli ve yeterli sıvı alımı lenfödem hastaları için çok önemlidir.

*Vitamin ve liften zengin beslenme,

*Vücut ihtiyacını karşılayacak miktarda protein alınmalıdır.

*Obeziteden kaçınılmalıdır bunun için günlük beslenmenizde; kırmızı ya da beyaz et , yumurta, baklagil, yeşil sebze, süt ve süt ürünleri ve bol su mutlaka bulunmalıdır.

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666