Çocuk Kardiyolojisi Bölüm Doktorlarımız


Canlı olarak dünyaya gelen her 1000 bebekten 8’inde DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI (DKH) bulunmaktadır. Ülkemizde yıllık doğum sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu düşünülürse, her sene 10.000 civarında doğuştan kalp hastası çocuk nüfusa katılmaktadır. DKH tanısı her zaman fizik muayene ile mümkün olamamaktadır. Hastanemizde yenidoğan bebeklere ilk aylar içerisinde ekokardiyografik olarak DKH taraması yapılabilmektedir.

Bunun yanı sıra ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ bölümümüzde lösemili/solid tümörlü çocuk hastalarımıza verilen kemoterapinin erken ve geç yan etkileri; tedavi esnasında gelişen kardiyak sorunların tanı, izlem ve tedavisi;

Çocukluk çağı AKUT EKLEM ROMATİZMASI’nın tanı ve tedavisi;

Kawasaki Hastalığı, Kovid ilişkili multisistem inflamatuvar hastalık gibi edinsel kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi;

Ağır doğuştan kalp hastalıklarını anne karnında saptamak ve önlem alabilmek için (18-24. haftalar ideal zaman) FETAL EKOKARDİYOGRAFİ uygulaması;

Okul çocukları ve gençlerin spora katılım yönünden kardiyolojik değerlendirmeleri;

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ilaç tedavisi öncesinde bu hastaların ritm-iletim bozuklukları bakımından değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bölümümüz hakkında bilgi ve randevu için;

0(312) 666 7 666