Evde Bakım Bölüm Doktorlarımız


Evde bakım

 Bireylere ve ailelerine ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinin, bulundukları ortamda sunulmasıdır.

Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri

 • Hareket zorluğu, yaşlılık, yakınmaların ağırlığı, ulaşım problemleri gibi nedenlerle hastaneye başvuramayan, evinde sağlık hizmeti talep eden hastaların, muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri. Gerektiği durumlarda ilgili branşlarda uzman hekim konsültasyonu.
 • Mevcut hastalık ve planlanmış tedavi kapsamında hastaya bulunduğu ev ortamında tetkik ve tedavi uygulamaları.  
 • Gerekli hallerde serum takılması, ilaç uygulaması ve pansuman.
 • Kronik hastalık ve bakım sürecindeki hasta ve ailelerinin; hastalık sürecini en sorunsuz şekilde atlatabilmeleri, gerek hastanın gerekse hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması konusunda desteklenmesi.
 • Evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda hasta ve yakınlarına eğitim verilmesi.
 • Gerekli görülen hallerde hastanın görüntüleme ya da yatış amaçlı hastanemize nakli.

Kimler evde bakım hizmetinden faydalanabilir?

 • Hastalık ve ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar
 • Yürüyemeyen veya yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını  dahi gideremeyecek durumda olan hastalar   

        (örneğin; Alzheimer, demans, felç gibi..)

 • Kronik hastalık nedeniyle takip ve tedavisi gerekenler       

        (Kanser, KOAH, Diyabet, Hipertansiyon gibi..)

 • Terminal dönem hastalar
 • Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
 • Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler
 • Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
 • Laboratuar tahlilleri için numune alım hizmetlerine  ihtiyacı olanlar
 • Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar
 • Sosyal nedenlerle kendi ortamında sağlık hizmeti almak isteyenler

Detaylı bilgi edinmek için;

 • 0(312)666 76 66 No.lu santral telefonumuzdan 3’ü tuşlayarak ya da dahili: 2730 dan Evde Bakım Hizmetleri Birimimize ulaşabilirsiniz.