GELİŞİMSEL PEDİATRİ

Gelişimsel Pediatri, çocuklarda gelişim ve davranış sorunlarının değerlendirilmesi, tanı konulması, tedavisinin planlanması, gerektiğinde çocuk sağlığı ile ilgili başka bilim dallarına yönlendirilmesi, izlenmesi ile ilgilenen bilim alanıdır. Ülkemizde yeni gelişmekte olan bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yan dalıdır. Gelişimsel Pediatri alanındaki hizmetler bu alanında eğitim görmüş yan dal uzmanları tarafından yürütülmektedir.

Gelişim, kişinin hayatta kalabilmesi ve toplum içinde diğer insanlarla uyumlu şekilde yaşayabilmesi için bilişsel, hareket, sosyal, duygusal ve dil alanlarında gerekli becerileri kazanmasıdır

Gelişimsel sorunlar, bir çocuğun gelişimi yani öğrenmesi, anlaması, iletişim kurması, çevresindeki kişilerle ilişkileri, davranışları, hareketleri, vücudunu kullanması, işitme ve görmesi ile ilişkili sorunlardır.

Gelişimin en hızlı olduğu dönem beyin gelişiminin de en hızlı olduğu dönem olan doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın ilk üç yılıdır. Yaşamın ilk 3 yılındaki gelişim daha sonrası için temel oluşturmakta ve tüm yaşamı etkilemektedir. Bu nedenle gelişimsel ve davranışsal sorunların mümkün olan en erken yaşta özellikle de ilk 3 yaş içinde belirlenmesi, tedavisinin planlanması ve izlenmesi çok önemlidir

Çocukların davranışlarını, yapabildiklerini ve yapamadıklarını en iyi bilen kişiler başta aileleri olmak üzere onlara yakın olan erişkinler ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında çalışan hekimlerdir.  Gelişimsel ya da davranışsal sorunu olduğu düşünülen, şüphelenilen tüm çocuklar ve gelişimsel sorunların görülmesi açısından risk taşıyan “özel gereksinimli çocuklar” değerlendirilmek ve izlenmek üzere Gelişimsel Pediatri kliniğinde görülebilirler.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, bedensel, ruhsal, toplumsal olarak iyi olma halidir. Bu tanıma göre, çocuklarımızın gelişimleri ve davranışları da bedensel sağlıkları kadar önemlidir.

Ülkemizde yapılan çalışmalar göz önüne alındığında her 10 çocuktan 1’inde gelişimsel sorun bulunmaktadır, davranış sorunları ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlar da eklendiğinde ülkemizde her 4 çocuktan 1 inde gelişimsel sorun bulunmaktadır.               

 Erken doğan, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kan hastalıkları ya da endokrin hastalıklar gibi kronik bedensel hastalığı olan, down sendromu ya da diğer sendromlarla doğmuş çocuklar gelişimsel, davranış ya da duygusal durumlarında gecikmelerin görülmesi için yüksek risk taşımaktadırlar. Bu çocukların bedensel sağlıkları kadar gelişimlerinin ve davranışlarının da yakın izlenmesi ve sorunların erken dönemde belirlenerek tedavilerinin başlatılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666