Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Kalp ve damar cerrahisi (Cardiovasculer surgery) :

 Kalp ve damar hastalıklarının belirtilerini, doğuştan gelen kalp hastalıklarını, kalp kapak hastalıklarını ve vücuttaki atardamar (Arterial sistem) , toplardamar (venöz sistem)  hastalıklarını cerrahi ve medikal yolla tedavi eden bölümdür.

Kalp ve damar hastalıkları:

Genel olarak damarların daralması sonucu ortaya çıkan ve kalp krizi, göğüs ağrısı, felç (inme) ani ölüm, dolaşım bozuklukları ile sonuçlanabilen rahatsızlardır. Ayrıca; kalp kasının kalp kapaklarını veya ritmini etkileyen rahatsızlıklarda kalp hastalıkları olarak ele alınır. Anevrizma dediğimiz özellikle büyük damarlarda genişleme sonucu olan hastalıklarda kalp ve damar cerrahisi tarafından tedavi edilen hastalıklar grubundadır.

Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji bölümleri sıklıkla beraber çalışan, hastaların tanı ve tedavisinde beraber yol alan bölümler olmalıdır. Hastanemizde kardiyoloji bölümümüzde alanında uzman hekimler öncülüğünde tanı ve teşhis işlemleri yapılmaktadır, kalp ve damar cerrahisi bölümümüzce de ameliyathane ve yoğun bakımda mevcut ileri teknik ekipmanlarımız ve deneyimli personelimizle operasyonlarmız dünya standartlarında gerçekleştirilmektedir.

Kalp ve damar cerrahisi kliniğimizin SGK anlaşması vardır.

Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde yapılan girişimler ve ameliyatlar:

Koroner Arter Bypass Cerrahisi

  • Çalışan kalpte ve klasik yöntemle By-Pass cerrahisi
  • Full Arterial Greft (göğüs meme atardamarı, kol atardamarı)kullanımı
  • Minimal kesi ile bypass cerrahisi

Kalp Kapak Cerrahisi 
      •  Mekanik kapak cerrahisi
      •  Biyolojik kapak cerrahisi
      •  Kapak tamirleri

Aort Cerrahisi 
      •  Asendan aort cerrahisi (Replasman, Benthall Opr.)
      •  Aort diseksiyon cerrahisi
      •  Abdominal aort cerrahisi 
      •  Aort Anevrizmaları ve diseksiyona yönelik girişimsel işlemler (EVAR, TEVAR)

Konjenital Kalp Cerrahisi 
      •  Doğumsal hastalıkların cerrahisi

Periferik Damar Bypass cerrahisi   
           

  • Intra abdominal (batın içi) damar cerrahisi
  • Diz altı ve diz üstü Periferik bypass cerrahisi
  • Periferik damar hastalıklarına yönelik girişimsel işlemler (Stent, Balon)

Karotis Cerrahisi
      •  Boyun (şah damarı) cerrahisi
      •  Karotis Arter (şah damarı) Darlığı ve İnme

Varis Cerrahisi 
      •  Stripping
      •  Lazer, radyo frekans ile tedavi
      •  Köpük tedavisi
      •  Skleroterapi (iğne-enjeksiyon)

Hemodiyalize Yönelik  Girişim ve Ameliyatlar

      •  Arterio-venöz fistül cerrahisi
      •  Arterio-venöz greft cerrahisi

Port Kateter Girişimleri
      •  Kemoterapi amaçlı kateter girişimleri

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666