İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölüm Doktorlarımız


Nefroloji, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının bir yan dal uzmanlık alanı olup, böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilidir. Nefroloji Bölümü’nün temel uğraş alanı böbreklerin dahili hastalıkları ve hipertansiyondur.

Nefroloji uzmanları; böbrek yetmezliklerinin tanı ve tedavisi, hipertansiyonun tanı, kontrol ve izleminin yanı sıra, sıvı-elektrolit bozukluklarının ve idrar anormalliklerinin ( idrarda protein bulunması, idrar incelemesinde kan hücrelerinin saptanması gibi)  nedenlerinin ortaya koyulması, tedavi edilmesi ve izlenmesinde rol alırlar. Bu bağlamda çeşitli nefrit türlerinin ve böbreğin kistik hastalıklarının ve idrar yolu enfeksiyonunun tanı ve tedavisini de nefroloji uzmanları yürütmektedir.  

Böbrek yetmezliğinin seyri sırasında; gerektiğinde diyaliz tedavisine karar verilmesi ve uygulanması, uygun hastalarda böbrek nakli yapılması da Nefroloji Uzmanının görev alanında yer alır.

Nefroloji ayrıca sistemik hastalıkların (Romatolojik hastalıklar, Diyabetes mellitus, kanserler) böbreği etkileyip etkilemediğinin belirlenmesinde, önlenmesinde ve tedavisinde görev alır. Farklı branşlarla ilgili hastalığı olanlarda, böbreğin korunmasına yönelik önlemlerin alınması, uygulanacak ilaç dozlarının belirlenmesi, ilaçların böbrek üzerinde olabilecek olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve takibi de nefrolojinin ilgi alanında yer almaktadır.

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666