Prof. Dr. Günhan GÜRMAN Kanser Araştırma Enstitüsü Başkanı

Kanser Araştırma Enstitüsü

 

LÖSANTE Kanser Araştırma Enstitüsü Başkanı

 

UZMANLIK ALANI

İç Hastalıkları ve Hematoloji

 

MEZUNİYET   :   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982

 

UZMANLIK      : 1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990

                           2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994     

DOÇENTLİK       : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

PROFESÖRLÜK: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

- Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Kurucu Müdürü (2009 – 2022)

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

    Hematoloji Bilim Dalı Başkanı (2006 – 2021)

- “European Group for Blood and Marrow Transplantation:

    Turkish Transplant Registry” Kurucu Başkanı (2001 - 2022)

-  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi (1999-2007)

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

    Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi (1994 – 2023)

 

İLGİ ALANLARI

Allojeneik periferik kan kök hücre transplantasyonu

Donör lökosit infüzyonu

Adoptif immünoterapi

Kök hücre nakli öncesi indirgenmiş yoğunluklu veya hastaya özel hazırlama rejimleri

Hücresel tedaviler

Biyoteknolojik ilaç üretimi

 

YABANCI DİLİ

İngilizce