Prof. Dr. Haluk ÖZTÜRK (K)

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Uzmanlık Dalı:
Çocuk Cerrahisi

Mezuniyet:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / GATA

İhtisas:
 GATA, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı


Çalıştığı Yerler:
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak. ve Hast.Çocuk Cerr. ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı Bşk. Lefkoşa / KKTC

SBU, Gülhane Hastanesi ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerr.Anabilim Dalı Ögretim üyesi

TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bl. Bşk

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak. Ve Hast.Çocuk Cerr.Anabilim Dalı Bşk. Lefkoşa / KKTC

GATA Çocuk Cerr.Anabilim Dalı Bşk. + Mesa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bl. Bşk

GATA Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk. + Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bl. Bşk

Profesör, GATA Çocuk Cerr.A.B.Dalı Bşk 

GATA Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk. + Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bl. Bşk

Doçent - GATA + Keçiören Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bl. Bşk

 

İlgi Alanları:

Yeni doğanda gastrointestinel sistem acilleri

Çocuklarda baş boyun lezyonları

Çocuklarda karın ağrısına yol açan etkenler

Çocuklarda gastrointestinal anomaliler

Karın ön duvarı ve toraks anomalileri

Karaciğer , dalak , safra yolları cerrahileri

Çocuklarda kanser cerrahisi, hastalıkları

İnguinal bölge patolojileri

Çocuklarda ürolojik patolojiler

Çocuklarda laparoskopik -torakoskopik cerrahi

Çocuklarda bronkoskopik- özafagoskopik işlemler


Yabancı Dil: 
İngilizce