Dünya Hemşirelik Haftası

15.5.2019

Değerli Meslektaşlarımız

Ülkemizde ve diğer tüm ülkelerle birlikte Florence Nightingale'nin doğum günü olan 12 Mayıs’ı içine alan hafta “12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası” olarak kutlanmaktadır.  Florence Nightingale'nin Kırım Savaşı sonrası elde ettiği bilgi, siyasal ve ekonomik destek ile modern hemşireliğin temellerini atmış ve okuldan mezun olmuş hemşireler hemşirelik yapmaya başlamışlardır.

Dünya çapında 12-18 Mayıs haftası Uluslararası Hemşireler Birliği’nin belirlediği ana konu öncülüğünde hemşirelik mesleğinin geleceği, sağlıklı ve hasta insanlar için yapılması gerekenler ve bu konudaki sağlık politikalarnın tartışılması hedeflenir.  

Uluslararası Hemşireler Birliği, multidisipliner ekibin bir parçası olan hemşirelerin; sosyal, ekonomik, kültürel ve politik belirleyicilerini hesaba katan sağlık sistemleri oluşturabileceğine inanmaktadır. Hemşirelerin sağlıkta eşitsizlikleri tespit edebileceklerini;  sağlığın teşviki ve hastalıklarının önlenmesine yeniden odaklanarak, bir nüfus sağlığı yaklaşımı kullanılabileceğini, her yerdeki herkesin sağlığını iyileştirebileceğini vurgulamaktadır.  Uluslararası Hemşireler Birliği hemşirelerin liderlik yapma zamanının geldiğini söylemektedir.

Dünyadaki tıbbi ve teknolojik gelişmelerde kayda değer kazanımlar olsa da, sağlığın iyileştirilmesinde ülkeler arasında ve ülkeler içinde artan farklılıklar bulunmaktadır. Elde edilen veriler; “20. Yüzyılda da sağlık ve refahın” afetler, yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar, savaş ve diğer insani faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Gelecekte hükümetlerin ve sağlık hizmetlerinin, bireylere sunulan sınırlı kaynaklardan bireylerin en iyi şekilde yararlanmaları için zor kararlar lamaları gerekecektir. “Herkes için Sağlık” bir ülkede herkesin sağlığa ulaşması anlamını uyandırmaktadır. Bu noktada sağlık, sadece sağlık servislerinin varlığıyla değil, sosyal ve ekonomik üretken bir hayata yol açan tam bir fiziksel ve mental sağlık haliyle mümkündür.

Ülkemizde de hemşireler, bireylerin sağlığını korumak için sahada, hasta bireyler için hastanelerde, bireylerin rehabilite edilmesi için her yerde sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Hemşireler, sağlık hizmetinin yüksek kalitede olması için çaba harcamakta ve bireylere ihtiyacı olan sağlık hizmetini vermek için koşulları zorlamaktadırlar. Hastaya en yakın olan hemşireler aynı zamanda hastanın savunuculuğunu yapmakta ve hastaların seslerini ilgili yerlere ulaştırmada yardımcı olmaktadırlar. Hemşireler sadece bu fonksiyonları ile değil sahip oldukları bilgi ve beceriden de güç alarak insan oğlunun doğum öncesinden başlayarak ölüm sonrasını da kapsayan her aşamada yer almaktadırlar.

Hemşireler, bilimsel becerileri, sayıları sayesinde yaşam döngüsü ve bakım süreci genelinde sağlanan bakım çeşitliliği nedeniyle, sağlık hizmetlerini bilgilendirmek ve politika geliştirmeye öncülük etmeleri için karar ve bilgi vermeleri gereken bir pozisyondadırlar. Bu pozisyonlarını koruyarak sağlık hizmetinin etkin, etkili, zamanında ve doğru yöntemle gerçekleştirilmesini sağlamalıdırlar.

Hemşireler, hastanın savunuculuğunu yapmaları, bilimsel becerileri ve sayıları ve yaşam döngüsü ve bakım süreci genelinde sağlanan bakım çeşitliliği nedeniyle, sağlık hizmetlerini bilgilendirmek ve politika geliştirmeye öncülük etmeleri için karar ve bilgi vermeleri gereken bir pozisyona yerleştirilmişlerdir.

 

Dünyanın her yerinde hemşireler her gün, en çok ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunmak için sınırlı kaynaklarla en zorlu koşullarda “Herkes İçin Sağlık”ı savunuyor. Dünyadaki en büyük sağlık mesleği olan ve sağlık hizmetinin sunulduğu her alanda çalışan hemşirelik, “Herkes için Sağlık” vizyonu doğrultusunda sonuca ulaşmak için en doğru kaynak ve meslek olduğu bilincini bizlerde savunmaktayız.

LÖSANTE Hemşireleri olarak bizlerde hemşirelik haftasında “HERKES İÇİN SAĞLIK: Hemşirelik, Küresel Sağlık ve Evrensel Sağlık Güvencesi” ana konu öncülüğünde konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Bizlerde hemşirelerimizin sesini “Herkes için Sağlık” bakış açısı ile inceliyor ve “Hemşirelere de Sağlık” diyoruz.

Tüm hemşirelerin hemşirelik haftaları kutlu olsun.

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü