AMAÇLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Hasta ve yakınlarının, çalışanların ve iş birliği yaptığı her kesimin sağlıkla ilgili beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak en fazla memnuniyeti sağlamak;

Çalışanlarımız en büyük gücümüz” ilkesi ile ekip çalışmalarında fark yaratmak, çalışanların iletişimlerinde etkili ve mesleklerinde yetkin olmalarını sağlamak;

Hizmeti planlı ve bilimsel verilere dayalı yöneterek sıfır hataya ulaşmak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak;

Lider yöneticilerle, kaynakları verimli kullanarak sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak;

Koruyucu yaklaşım ve çevrecilik bilinci doğrultusunda, toplumun sosyal sorumluluk anlayışını geliştirerek, insan yaşamını tehdit eden hastalıklar başta olmak üzere, toplum sağlığı ile ilgili tüm olumsuz etkileri en aza indirmektir.

DEĞERLERİMİZ;

İnsan odaklılık Dostluk Ulaşılabilirlik
Bilimsellik Yenilikçilik Çevrecilik
Eşitlik ve adalet Dürüstlük Öncülük
Etik Verimlilik Sürdürülebilirlik