VİZYONUMUZ

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi olarak vizyonumuz; ülkemizin kaliteli sağlık hizmetine öncülük eden, sadece hastalarına ve çalışanlarına değil, birlikte ilerlediği bütün paydaşlarına da değer katan, “iyilik = sağlık” felsefesi ile toplumun gereksinimlerini takip ederek ve öngörerek sağlık, eğitim ve refah düzeyine katkıda bulunan, bunları yaparken kaynaklarını etkin olarak kullanan ve giderek geliştiren, mensubu olmaktan gurur, hastası olmaktan memnuniyet duyulan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve lider bir hastane olmaktır.

MİSYONUMUZ

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi olarak misyonumuz; tüm branşlardaki koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, hastanın sosyoekonomik ve çevresel koşullarını gözeterek, yaygın ve bütüncül bir yaklaşımla sunmak; hasta, hasta yakını ve çalışanların güvenliği, memnuniyeti ve hakları odaklı hizmet vermek, evrensel bilgiye katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek ve etik değerlere saygılı bir yol izleyerek dünyada bir referans merkezi ve marka olmaktır